W specjalnym komunikacie MOL podkreśla, że po 5 lutego, kiedy wejdą w życie sankcje na rosyjskie produkty naftowe, MOL będzie mógł zapewnić nieprzerwane dostawy paliwa na rynek krajowy i na eksport ze swojej rafinerii w Sazhalombatta na Węgrzech, ponieważ ma prawo do przerobu rosyjskiej ropy przepływających rurociągiem Przyjaźń. Bruksela zgodziła się zrobić dla Węgier wyjątek, w zamian za poparcie pakietów sankcji wobec Rosji.

„Zdolność rafinerii spółki zależnej MOL, Slovnaft, w Bratysławie jest potrzebna głównie nie węgierskim, ale czeskim i austriackim konsumentom… Eksport do Austrii, Czech i Polski stał się możliwy po tym, jak węgierski rząd wraz z rządami z kilku innych krajów, z powodzeniem lobbował na rzecz firm przetwarzających rosyjską ropę. Dlatego nadal możemy eksportować produkty z udziałem rosyjskiej ropy” — cytuje komunikat MOL agencja RIA Nowosti.

Czytaj więcej

Coraz bliżej zakazu importu rosyjskiej ropy. Kto zyska, kto straci

Węgierska spółka zaznaczyła, że w najbliższych dniach spodziewane jest odpowiednie rozporządzenie słowackiego rządu. Węgierski rząd już uregulował sprawę eksportu produktów ropopochodnych.

„Rafineria w Bratysławie może eksportować paliwa proporcjonalnie do włączenia nierosyjskiej ropy naftowej i surowców rafineryjnych. Obecne technologie rafineryjne i ograniczenia logistyczne mogą zapewnić, że udział nierosyjskiej ropy kształtuje się na poziomie około 30 proc. Dlatego Slovnaft może zaplanować eksport paliw w 2023 roku w odpowiedniej proporcji” — czytamy w komunikacie.

Unia wprowadziła ósmy pakiet sankcji antyrosyjskich, który obejmuje zarówno nowe restrykcje gospodarcze, jak i rozszerzone listy sankcji personalnych. Wśród sankcji ekonomicznych jest wprowadzenie ram legislacyjnych określających górną granicę ceny transportu morskiego rosyjskiej ropy do krajów trzecich. Limit cenowy ropy (60 dol./baryłka) został wprowadzony 5 grudnia, a 5 lutego 2023 roku dla produktów ropopochodnych.