Unimot opublikował wyniki i nową strategię

W ubiegłym roku w grupie kapitałowej zaszły ogromne zmiany. Kolejne lata mają być okresem równie dynamicznego rozwoju. Zarząd stawia zarówno na dotychczasowe biznesy jak i nowe.

Publikacja: 24.04.2024 10:30

Unimot opublikował wyniki i nową strategię

Foto: materiały prasowe

W ubiegłym roku grupa kapitałowa Unimot wypracowała 12,89 mld zł przychodów, 243,8 mln zł skorygowanego zysku EBITDA oraz 488,5 mln zł zysku netto. Dwa pierwsze z tych rezultatów, w porównaniu z 2022 r., spadły odpowiednio o 3,7 proc. i o 52,5 proc. Z kolei wynik netto wzrósł o 30,7 proc. Tradycyjnie już największe wpływy zapewnił biznes handlu dieslem i biopaliwami, bo tym razem 68,5 proc. całości przychodów. Mimo zwiększonej sprzedaży wolumenowej obu paliw, zmalały zarówno przychody (o 16 proc.) jak i skorygowana EBITDA (o 90 proc.). To konsekwencja nieadekwatnie niskich ceny oleju napędowego w II połowie 2023 r. odnotowywanych na krajowym rynku w stosunku do notowań światowych, co spowodowało, że realizowany import był nieefektywny i mało zyskowny.

Będzie dywidenda Unimotu

Ogromny wzrost sprzedaży wolumenowej, przychodów i zysków zanotowano za to w biznesie bitumenów. W ubiegłym roku miały one już ponad 10-proc. udział w całości wpływów. To następstwo przejęcia od Orlenu dawnego Lotosu Terminale wraz z należącymi do niego firmami. W efekcie biznes asfaltów obejmuje już nie tylko handel realizowany przez spółkę matkę ale i działalność produkcyjną Unimotu Bitumen. Co istotne grupa ma w tym  obszarze podpisany z Orlenem dziesięcioletni kontrakt na dostawę produktów bitumenowych i surowca do ich produkcji w ilości do 500 tys. ton rocznie.

W konsekwencji sfinalizowanych przejęć na trzecie miejsce pod względem uzyskiwanych przychodów spadł biznes handlu LPG. W tym obszarze pomimo wzrostu sprzedaży wolumenowej spadły zarówno przychody jak i zyski. Podobnie sytuacja wyglądała w zakresie handlu energią elektryczną. Z kolei w biznesie handlu gazem ziemnym, mimo spadku przychodów, wzrosły zyski. Coraz lepiej i to pod każdym względem wyglądała działalność stacji paliw funkcjonujących pod marką Avia. To m.in. rezultat zwiększenia ich liczby w ubiegłym roku ze 106 do 130 obiektów.

W 2023 r. Unimot wypracował ponad 45 mln zł jednostkowego zysku netto. Zarząd już zdecydował, że na walnym zgromadzeniu będzie rekomendował przeznaczenie z tej kwoty 32,8 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na każda akcję przypadnie po 4 zł. Pozostała kwota ma trafić na kapitał zapasowy. Rok temu dywidenda wyniosła 13,69 zł.

Strategia Unimotu na lata 2024-2028

Dziś Unimot opublikował też strategię na lata 2024-2028. Z jednej strony uwzględnia ona wyzwania transformującego się świata, a z drugiej kładzie duży nacisk na maksymalne wykorzystanie potencjału biznesów, na których opiera się dotychczasowa działalność grupy. „Jesteśmy dzisiaj niezależną multienergetyczną grupą kapitałową, w której każdy z segmentów mógłby być oddzielną, dochodową firmą. W okresie przejściowym, który przybliża nas sukcesywnie do docelowej zeroemisyjności grupy w 2050 r., chcemy wykorzystywać efekt wielopłaszczyznowej synergii naszych segmentów biznesowych i poprzez zwiększanie udziału w rynku budować wartość dla wszystkich naszych interesariuszy” - przekonuje w komunikacie prasowym Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Dodaje, że nowa strategia jest drogowskazem, a nie sztywnym zbiorem celów. Tym samym zarząd nadal zamierza elastyczne reagować na bieżące i zidentyfikowane przyszłe wyzwania rynkowe. Tym samym chce dynamicznie działać i szybko podejmować decyzyjne, które pozwolą mu niemalże od razu reagować nawet na bardzo wymagające zmiany otoczenia rynkowego.

Strategia grupy obejmuje działania, które będą prowadzone dwutorowo. Po pierwsze chodzi w niej o utrzymanie efektywnej działalności w obszarach paliw, handlu i logistyki wraz ze stopniowym poszerzaniem portfela produktowego oraz dywersyfikację portfela klientów w kierunku paliw i energii o niższej emisyjności. Po drugie zaś celem jest realizacja inwestycji w nowe kierunki rozwoju, w tym w obszarach elektroenergetyki i ciepłownictwa, w celu dywersyfikacji źródeł przychodów.

Unimot do 2028 r. wyznaczył sobie realizację kilku celów strategicznych. W tym granicznym roku chce m.in. osiągnąć co najmniej 690 mln zł zysku EBITDA, 1 mld zł skumulowanego zysku netto oraz udział biznesów przejściowych i transformacyjnych w EBITDA grupy (bez terminali, logistyki i stacji paliw) na poziomie 40 proc. Do 2028 r. zamierza też zainwestować 700 mln zł w biznesy transformacyjne. Ponadto planuje coroczną wypłatę dywidendy na poziomie minimum 30 proc. zysku netto oraz utrzymanie wskaźnika EBITDA/dług netto (bez zadłużenia z tytułu zapasu obowiązkowego) na poziomie 40 proc. zysku netto.

W ubiegłym roku grupa kapitałowa Unimot wypracowała 12,89 mld zł przychodów, 243,8 mln zł skorygowanego zysku EBITDA oraz 488,5 mln zł zysku netto. Dwa pierwsze z tych rezultatów, w porównaniu z 2022 r., spadły odpowiednio o 3,7 proc. i o 52,5 proc. Z kolei wynik netto wzrósł o 30,7 proc. Tradycyjnie już największe wpływy zapewnił biznes handlu dieslem i biopaliwami, bo tym razem 68,5 proc. całości przychodów. Mimo zwiększonej sprzedaży wolumenowej obu paliw, zmalały zarówno przychody (o 16 proc.) jak i skorygowana EBITDA (o 90 proc.). To konsekwencja nieadekwatnie niskich ceny oleju napędowego w II połowie 2023 r. odnotowywanych na krajowym rynku w stosunku do notowań światowych, co spowodowało, że realizowany import był nieefektywny i mało zyskowny.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Paliwa
Obawy o przyszłość grupy kapitałowej Orlen. Wyniki rozczarowały
Paliwa
Unimot wynajmuje w Niemczech magazyny na LPG i olej napędowy
Paliwa
Ceny paliw spadną. Analitycy wskazują kiedy to nastąpi
Paliwa
Rosja cofnęła zakaz eksportu benzyn. Zaskakujące tłumaczenie
Paliwa
Orlen kończy współpracę z agencją oskarżoną o wyzysk pracowników
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy