Orlenowi trudno rosnąć

Przy obecnym poziomie marż rafineryjnych i petrochemicznych, niskim kursie gazu oraz daninie z tytułu wydobycia koncern łatwo zysków nie zwiększy.

Publikacja: 23.02.2024 03:00

Orlenowi trudno rosnąć

Foto: Bartek Sadowski/Bloomberg

W czwartek akcje Orlenu traciły na wartości nawet ponad 3 proc., mimo że tuż po otwarciu notowań ich kurs zwyżkował. Notowaniom nie pomogły informacje o utrzymaniu w mocy zobowiązań dotyczących podziału zysku spółki w myśl deklaracji składanych przez poprzedni zarząd.

– Zgodnie z polityką dywidendową i patrząc na wyniki IV kwartału i całego 2023 r., można wnioskować, że koncern będzie rekomendować bazową dywidendę na poziomie 4,15 zł na akcję – stwierdził Michał Perlik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami Orlenu. W ub.r. bazowy poziom dywidendy wynosił 4 zł, ale w końcu podjęto decyzję o wypłacie 5,5 zł na walor. Przyjęto też, że bazowa dywidenda będzie co roku rosła o 0,15 zł, aż do 5,2 zł w 2030 r.

Plany i rzeczywistość

„Planowane nakłady inwestycyjne koncernu na ten rok to ponad 38 mld zł, z czego blisko 28 mld zł przeznaczone jest na inwestycje rozwojowe. Musimy zrealizować te plany w najbardziej efektywny sposób, dlatego bardzo ważny będzie wybór projektów, generujących najwyższe zwroty i z najlepszymi perspektywami dla naszych akcjonariuszy” – twierdzi Witold Literacki, p.o. prezesa Orlenu.

Największe wydatki ma pochłonąć biznes poszukiwań i wydobycia ropy i gazu: 7 mld zł. Pieniądze w zdecydowanej większości zostaną przeznaczone na projekty realizowane w Norwegii, w tym zagospodarowanie złóż Tommeliten Alpha i Fenris oraz obszaru Yggdrasil. Pewna część zasili też inwestycje w Polsce. Kolejnymi biznesami, na rozwój których planuje się przeznaczyć największe kwoty, są petrochemia (projekt Olefiny III w Płocku) oraz energetyka z przedsięwzięciami dotyczącymi rozbudowy sieci dystrybucyjnej zależnej Energi i budową elektrowni gazowych i wiatrowych.

Zdecydowanie mniej zostanie wydane na biznesy rafineryjny i gazowy, a najmniej na detaliczny. Ich pełna realizacja jest jednak mało realna. Wystarczy zauważyć, że w 2023 r. inwestycje były planowane na 36,2 mld zł, a wykonano je na poziomie 32,4 mld zł.

Potencjał po fuzjach

W IV kw. grupa wypracowała 11,2 mld zł zysku EBITDA LIFO, co w ujęciu rok do roku oznaczało spadek o 30,7 proc. To m.in. konsekwencja pogorszenia się marż rafineryjnych i dyferencjału Brent/Ural, zniżki marż petrochemicznych, na wydobyciu i handlowych oraz mniejszej produkcji.

Nie pomogły też wzrost kursu złotówki względem dolara, sytuacja na rynku kontraktów terminowych na CO2, zwyżka kosztów zmiennych w detalu oraz kosztów pracy. Zysk byłby gorszy, gdyby nie przeszacowania związane z nabyciem PGNiG, wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych w detalu oraz wykorzystanie historycznych zapasów.

Orlen zdecydowanie największe zyski wypracował w biznesie obrotu, magazynowania i dystrybucji gazu, bo aż 11 mld zł. To następstwo niższych kosztów pozyskania surowca, otrzymania rekompensat przez zależny PGNiG Obrót Detaliczny i efekt pełnej konsolidacji dawnego PGNiG. Zdecydowanie słabsze zarobki zapewniły kolejno biznesy: detaliczny, rafineryjny i wydobywczy. Z kolei w biznesach energetyka i petrochemia poniesiono straty.

– Wyniki, które Orlen osiągnął w ub.r., są kierunkowo zgodne z planami strategicznymi grupy. Kluczowe jest, by Orlen był w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał stworzony po połączeniach – twierdzi Literacki. Jego zdaniem szczególnie ważna jest realizacja projektów wspierających przyszłość koncernu i jego transformację. Podaje, że już teraz grupa dysponuje blisko 1 GW mocy OZE.

Ten rok może być jednak dla Orlenu trudniejszy niż ubiegły. Spółka m.in. prognozuje spadki marż rafineryjnych (do około 12 dol.) oraz cen gazu (do 170 euro za 1 MWh) i energii elektrycznej (do 450 zł/MWh). Ponadto spodziewa się przekazania 15,5 mld zł daniny na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w zakresie wydobycia gazu w Polsce.

W czwartek akcje Orlenu traciły na wartości nawet ponad 3 proc., mimo że tuż po otwarciu notowań ich kurs zwyżkował. Notowaniom nie pomogły informacje o utrzymaniu w mocy zobowiązań dotyczących podziału zysku spółki w myśl deklaracji składanych przez poprzedni zarząd.

– Zgodnie z polityką dywidendową i patrząc na wyniki IV kwartału i całego 2023 r., można wnioskować, że koncern będzie rekomendować bazową dywidendę na poziomie 4,15 zł na akcję – stwierdził Michał Perlik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami Orlenu. W ub.r. bazowy poziom dywidendy wynosił 4 zł, ale w końcu podjęto decyzję o wypłacie 5,5 zł na walor. Przyjęto też, że bazowa dywidenda będzie co roku rosła o 0,15 zł, aż do 5,2 zł w 2030 r.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Paliwa
Stacje Orlenu pod jednym szyldem? Niepewne plany rebrandingu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Paliwa
Węgry rozważają ograniczenia cen paliw płynnych po ataku Izraela na Iran
Paliwa
Borys Budka: Daniel Obajtek z kolegami opłacali z kasy Orlenu stomatologa i botoks
Paliwa
Orlen inwestuje w usługi inżynieryjne
Paliwa
Wyrok dotyczący połączenia Orlenu z Lotosem zapadnie za miesiąc