„BP nadal aktywnie dąży do sprzedaży swoich udziałów w Rosnieft. Proces ten jest złożony zarówno ze względu na międzynarodowe sankcje, jak i rosyjskie ustawodawstwo. BP aktywnie wystawia na sprzedaż ten składnik aktywów, ale możliwość jego zbycia jest ograniczona rosyjskim prawem i przez rosyjski rząd, który ma faktyczne prawo do zatwierdzenia kupującego (…). Spodziewaliśmy się, że będzie to długotrwały proces i tak się dzieje” – głosi komunikat BP.

Koncern podkreślił, że od lutowej decyzji o wycofaniu się z Rosji nie otrzymał żadnej dywidendy od Rosnieftu i nie spodziewa się ich w przyszłości. Pod koniec października szef Rosnieftu Sieczin stwierdził, że BP nadal pozostaje „akcjonariuszem cieniowym”; nie uczestniczy w pracach organów zarządzających, ale zachowuje wszelkie prawa i dywidendy. W swoim wystąpieniu blisko współpracownik Putina, skorzystał z okazji, by poinformować, że na konta brytyjsko-amerykańskiego giganta energetycznego wpłynęła dywidenda należna brytyjskiej spółce za drugie półrocze 2021 roku w wysokości 700 mln dolarów.

Czytaj więcej

Drugi terminal LNG w Gdańsku zyskał finansowe wsparcie UE

Później Rosnieft wyjaśnił, że zgodnie z prawem oficjalnie powiadomił swoich akcjonariuszy o tych wypłatach. BP temu także zaprzeczył.

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym, BP ogłosił decyzję o sprzedaży 19,75 proc. udziałów w Rosnieft i wycofaniu się ze wszystkich wspólnych przedsięwzięć, a także z zarządu spółki.

Media podały, że BP szuka teraz nabywców na swoje rosyjskie aktywa, kontaktując się z firmami z Azji i Bliskiego Wschodu. W maju BP poinformowało, że strata z powodu wyjścia z Rosnieftu wyniosła 24,033 mld dolarów.

Przez ponad dekadę BP zarobił na rosyjskich dywidendach kilkadziesiąt miliardów dolarów. Ze swojej strony dostarczył Rosnieft najnowocześniejsze urządzenia i technologie wydobywcze, przyczyniając się w największym stopniu do unowocześnienia rosyjskiego koncernu. Wycofanie się BP z Rosji przeszkodzi Rosnieft w rozpoczęciu wydobycia ropy i gazu spod mórz arktycznych. Rosyjskie koncerny nie mają technologii ani sprzętu do samodzielnego wydobycia z lodowatych mórz Arktyki.