Poprawiony[b] Krajowy Plan Działań[/b] ma zostać szybko przekazany do Komitetu ds. Europejskich a następnie do Komisji Europejskiej. W ubiegłym tygodniu Komisja wysłała do polskiego rządu list z wezwaniem do przedstawienia plany. To pierwszy krok do rozpoczęcia procedury karnej, termin przekazania planów dla energii odnawialnej minął bowiem 30 czerwca.

Polski KPD skrytykowały organizacje branżowe, które wytknęły w nim liczne błędy. W opinii ekspertów program nie określał wpływu rozwoju energii odnawialnej na gospodarkę. W efekcie resort gospodarki musiał go poprawić.

— W wyniku przeprowadzonych uzgodnień KPD zawiera liczne zmiany, dotyczą one przede wszystkim instrumentów i narzędzi, które umożliwią osiągnięcie założonych celów, co bezpośrednio przełoży się na wzrost stosowania energii odnawialnej — poinformował „Rz” departament energetyki MG.

Zgodnie z celem postawionym w unijnym pakiecie energetyczno - klimatycznym, [b]Polska ma osiągnąć w 2020 r. udział energii odnawialnej na poziomie 15 proc[/b]. Teraz jest to ok. 7 proc. Pakiet nakłada też obowiązek wdrożenia planów działań dla energii odnawialnej do 5 grudnia. Urzędnicy resortu gospodarki uprzedzają, że nie uda się tego zrobić. — Rząd polski przewidując możliwość opóźnienia w sfinalizowaniu prac nad KPD zawiadomił Komisję Europejską o powodach, dla których dokument ten zostanie przedłożony w terminie późniejszym — przypomina MG.