Podczas Kongresu Menedżerów Zarządzania Łańcuchem Dostaw 21 i 22 października w Warszawie prof. Alan McKinnon z Uniwersytetu Heriot-Watt w Edynburgu wskazał, że sieci logistyczne w W. Brytanii już obliczają emisję CO2 w przeliczeniu na pojedynczą przesyłkę lub artykuł na półce sklepowej. Profesor dodał, że logistyka ma ponad 5-proc. udział w emisjach gazów cieplarnianych i jest mało ekonomiczne jej obciążanie limitami, skoro paliwo w Europie jest najbardziej na świecie obciążone podatkami. A zwiększone koszty i tak będą przerzucone na klientów.