Kulczyk Oil Ventures, firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego podsumowała plan inwestycyjny i osiągnięcia z ostatnich sześciu miesięcy.

– W tym czasie przede wszystkim udało nam się podwoić ukraińskie rezerwy gazu ziemnego, wykonaliśmy cztery odwierty w Brunei i przeprowadziliśmy badania sejsmiczne w Syrii. Dzięki temu dziś wartość spółki jest zdecydowanie większa, niż pół roku temu – mówi Timothy Elliott, prezes KOV.

W styczniu przyszłego roku giełdowa firma zamierza rozpocząć przeprowadzanie testów otworów wiertniczych wykonanych w Brunei. Każdy z nich będzie testować przez około dwa tygodnie. W efekcie dokładne wyniki tego co znajduje się w wykonanych otworach mogą być znane pod koniec marca.

– Na Ukrainie zamierzamy z kolei po raz kolejny podwoić rezerwy gazu ziemnego. Powinno nam się to udać w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy – przypuszcza Elliott. Dodaje, że KOV stara się o pozyskanie nowych koncesji. Konkretne działania w tym zakresie podjął już na Ukrainie i w Syrii. Zarząd nie wyklucza również pozyskania koncesji na innych rynkach, w tym w Polsce. Na razie nie zapadły jednak żadne decyzje w tej sprawie.