Panel Słoneczny popiera plany rządu dotyczące OZC

Organizacja zrzeszająca firmy działające na rynku energetyki słonecznej pozytywnie oceniła Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Publikacja: 21.12.2010 15:02

Panel Słoneczny popiera plany rządu dotyczące OZC

Foto: Bloomberg

Panel Słoneczny, organizacja zrzeszająca 11 firm obejmujących 84 proc. polskiego rynku energetyki słonecznej, wyraziła aprobatę wobec rządowego dokumentu pt. "Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" (KPD).

Pozytywnie przyjęto zwłaszcza zapis mówiący, że w 2020 r. udział energii słonecznej termicznej w całym bilansie energii z OZE wyniesie 4,5 proc. Przyjęty w KPD scenariusz rozwoju energetyki słonecznej termicznej jest zbliżony z proponowanym wcześniej przez Panel Słoneczny w dokumencie "Wizja rozwoju energetyki słonecznej termicznej wraz z planem działań do 2020 r.".

Zgodnie z przyjętym przez rząd scenariuszem, Polska awansuje z obecnego ósmego na piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby (powierzchni) zainstalowanych kolektorów słonecznych. Tym samym za dziesięć lat znajdzie się zaraz po Niemczech, Włoszech, Francji i Hiszpanii.

Z kolei w przeliczeniu na 1 mieszkańca Polska znajdzie się w 2020 r. na dwunastym miejscu pod względem zainstalowanych systemów słonecznych cieplnych.

Realizacja przyjętego scenariusza oznacza zainstalowanie prawie 15 milionów m[sup]2[/sup] kolektorów słonecznych do 2020 r. oraz że ponad 30 tys. osób będzie zatrudnionych przy produkcji, dystrybucji, instalacji i serwisie kolektorów słonecznych. Obecnie w sektorze pracuje około 2 tys. osób (w przeliczeniu na pełnoetatowe stanowiska pracy).

Panel Słoneczny stwierdza też, że w dokumencie KPD brakuje konkretnych wskazań, w jaki sposób rząd zamierza zrealizować przyjęty plan. Organizacja wyraża również zaniepokojenie brakiem postępów we wdrożeniu w Polsce nadrzędnej dyrektywy 2009/28/WE.

Wymagała ona, aby w życie weszły niezbędne rozwiązania prawne, w szczególności zapowiedziana nowa ustawa dotycząca OZE. Miała obowiązywać już od 5 grudnia tego roku.

Panel Słoneczny zauważa, że w branży niezbędny jest powrót ulg podatkowych i kontynuowanie dofinansowania oraz poszerzanie zakresu dostępu do dotacji z funduszy ekologicznych dla osób kupujących małe systemy OZE. Ponadto program dotacji powinien być wsparty ogólnokrajową kampanią edukacyjno-informacyjną.

Panel Słoneczny, organizacja zrzeszająca 11 firm obejmujących 84 proc. polskiego rynku energetyki słonecznej, wyraziła aprobatę wobec rządowego dokumentu pt. "Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" (KPD).

Pozytywnie przyjęto zwłaszcza zapis mówiący, że w 2020 r. udział energii słonecznej termicznej w całym bilansie energii z OZE wyniesie 4,5 proc. Przyjęty w KPD scenariusz rozwoju energetyki słonecznej termicznej jest zbliżony z proponowanym wcześniej przez Panel Słoneczny w dokumencie "Wizja rozwoju energetyki słonecznej termicznej wraz z planem działań do 2020 r.".

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie