Zarząd MEW poinformował o podpisaniu umowy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na korzystanie przez spółkę z piętrzenia jazu w województwie lubelskim. To umożliwi notowanej na NewConnect spółce zbudowanie elektrowni wodnej o mocy około 150 kW.

Elektrownia ma być oddana do użytkowania w 2012 r. Zarząd szacuje, że koszt jej budowy wyniesie 3,6 mln zł. Projekt będzie finansowany z kredytu preferencyjnego i środków własnych.

W zamian za prawo do korzystania z piętrzenia jazu, MEW będzie partycypował w kosztach konserwacji odcinka rzeki i jazu. Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres obowiązywania umowy równa się okresowi obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Obecnie MEW jest w trakcie realizacji projektów, których efektem będzie budowa 7 elektrowni wodnych o łącznej mocy 9,33 MW, w tym 0,56 MW w Cieszynie, 0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,15 MW w lubelskim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim, 0,12 MW na terenie Wielkopolski oraz 2 MW na Dolnym Śląsku.