MEW poinformował o postępie prac przy budowie elektrowni wodnej o mocy 0,56 MW w Cieszynie. Realizacja projektu powinna się zakończyć w pierwszym półroczu tego roku. Szacowany koszt inwestycji to 4,9 mln zł.

Obecnie prowadzone są prace dotyczące budowy rurociągu, przy pomocy którego woda z Olzy będzie transportowana do elektrowni. Prace przy projekcie w Cieszynie rozpoczęto w październiku ubiegłego roku. Wówczas MEW zawarł kontrakt z generalnym wykonawcą inwestycji i podpisał odpowiednie umowy w sprawie dostawy rurociągu i turbin. Dwie pierwsze fazy projektu były związane z przygotowaniem i organizacją placu budowy, ułożeniem dróg technologicznych oraz realizacją wykopu pod budynek elektrowni oraz położeniem instalacji rurociągu podziemnego.

Od stycznia ruszyły prace związane z budową obiektu elektrowni wodnej, który powstanie na terenie parku miejskiego. Zgodnie z koncepcją architektoniczną, budynek będzie umieszczony pod ziemią, zaś jego powierzchnia zostanie przykryta trawą, by w ten sposób zachować estetykę miejsca.

Spółka informuje, że realizacja projektu oparta jest o innowacyjne rozwiązania techniczne, rzadko spotykane w małych elektrowniach wodnych w Polsce. Mechanizm działania polega na tym, że woda jest doprowadzana do elektrowni specjalnym rurociągiem o średnicy 2200 mm i długości 510 m. Zaletą jest brak kosztów utrzymania kanału oraz wysoka niezawodność i efektywność energetyczna.