W trakcie prac nad nowelizacją prawa energetycznego Komisja Gospodarki Narodowej Senatu przywrócił zapis który może zablokować rozwój nowych projektów farm wiatrowych.

Zgodnie z propozycją, operator sieci dystrybucyjnej będzie mógł odmówić rozpatrzenia wniosków o przyłączenie do sieci „zielonej energii", jeśli  moc, o jaką ubiega się przedsiębiorca we wniosku, jest większa od mocy dostępnej.

Ten zapis został wcześniej odrzucony przez Sejm.

— Nie byliśmy przygotowani na taką zmianę, ustawa miała być głosowana dopiero na posiedzeniu 3 lub 4 sierpnia, tymczasem okazuje się, że będzie to już jutro — mówi  Arkadiusz Sekściński, dyrektor biura Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Projekt zmiany prawa energetycznego został przygotowany przez PO i PSL.