Nowy projekt prawa o OZE (odnawialnych źródłach energii) jest już na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Mniejsze wsparcie przewidziano dla współspalania, elektrowni wiatrowych oraz starych, zamortyzowanych już elektrowni wodnych. Z projektu wynika, że zielona energia ze współspalania dostanie współczynnik redukcji zielonych certyfikatów na poziomie ok. 0,7, farmy wiatrowe (powyżej 200 kW) na poziomie ok. 0,75, a zamortyzowane elektrownie wodne zostaną pozbawione certyfikatów.

Te technologie obecnie wytwarzają około 90 proc. energii elektrycznej uprawnionej do otrzymywania zielonych certyfikatów. Ministerstwo Gospodarki szacuje, że łączna wartość oszczędności wyniesie prawie 2 mld zł. Część tych oszczędności "zostanie skierowana do technologie wymagające większego wsparcia". Przewiduje się również możliwość objęcia wsparcie modernizacji tych instalacji.

W uzasadnieniu do ustawy Ministerstwo Gospodarki zapewnia, że system wsparcia mikroźródeł będzie podobny do feed-in-tariff.  Będzie można dostać 10 tys. zł  dotacji.

Ale oprócz tego tego większe instalacje mogą otrzymywać 2 zielone certyfikaty na 1 MWh godzinę energii słonecznej.