Minister Gospodarki 22 grudnia   przekazał do uzgodnień międzyresortowych i społecznych pakiet regulacji energetycznych, w skład którego wchodzą nowe prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach energii i prawo gazowe. Największe kontrowersje budzi ustawa o odnawialnych źródłach energii, która znosi obowiązek zakupu zielonej energii i obniża wsparcie dla jej producentów.

Ustawy wprowadzają m.in. ochronę wrażliwych odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Według Ministerstwa, regulacje wpłyną na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zwiększą poziom zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych.