Przetarg na budowę spalarni w Krakowie wart jest ponad 700 mln zł. Z czterech ofert inwestor - Krakowski Holding Komunalny - wybrał tę złożoną przez Mostostal Warszawa opiewającą na 730 mln zł. Decyzję zaskarżyło PBG, które samo złożyło ofertę za 701 mln zł.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła to odwołanie. Wyrok KIO zaskarżył jednak dziś Mostostal Warszawa. Sprawa trafi teraz do sądu okręgowego w Warszawie.

- Krakowski projekt, jak dotąd jedyny  ze wszystkich planowanych inwestycji w spalarnie odpadów, ma zgodę Komisji Europejskiej, która 11 maja tego roku wydała decyzję zatwierdzającą dofinansowanie z Funduszu Spójności – wskazuje Jarosław Gurbiel, kierownik jednostki realizującej projekt w KHK.

Warunkiem umożliwiającym wykorzystanie europejskich środków przyznanych holdingowi jest szybkie przystąpienie do prac projektowych, jeszcze latem tego roku i prac budowlanych w 2013 r. Tymczasem wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji może się opóźnić. Pojawiła się osoba, która stara się o uznanie za spadkobiercę części terenu, gdzie planowana jest inwestycja.

Szacunkowe koszty realizacji projektu wynoszą  645 mln zł netto. UE dofinansuje 58 proc.  kosztów kwalifikowanych czyli ok. 371 mln zł. Wkład własny KHK ok. 275 mln zł zostanie pokryty ze środków własnych i pożyczki na kwotę 270 mln zł z Narodowego Gunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.