Aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano  11 września 2012. Zgodnie z nim, prace polegające na wymianie wyeksploatowanych, wysokostratnych transformatorów, zostaną zakończone już w listopadzie br. – tj. o 9 miesięcy szybciej niż planowano. Co więcej - ze względu na oszczędności w projekcie, wynikające z korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych, w ramach aneksu do umowy zmniejszeniu uległ całkowity koszt projektu, który obecnie wynosi blisko 23,5 mln zł (w tym kwota unijnego dofinansowania – ok. 7,5 mln zł).

- Nowe transformatory nie tylko przyniosą poprawę bezpieczeństwa zasilania, ale także pozwolą na redukcję strat energii elektrycznej, a przez to – zmniejszenie emisji CO2 – mówi  Artur Żuk, pełnomocnik Zarządu Energi-Operator odpowiedzialny za realizację projektu w spółce.

– W skali projektu, obejmującego ponad tysiąc urządzeń, straty będą niższe o ok. 54 proc, a ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie 4,2 tys. MWh rocznie. - dodaje Artur Żuk.

Według stanu na koniec sierpnia 2012 r. wymieniono już prawie 92 proc. transformatorów ujętych w projekcie. Szczegółowe dane dotyczące ilości wymienionych jednostek na terenie poszczególnych Oddziałów spółki przedstawia załączona mapka.