Nowy blok w Elektrowni Kozienice będzie miał moc 1075 MW i będzie największy w Polsce. Termin realizacji inwestycji to 58 miesięcy. Koszt inwestycji to przeszło 6 mld zł.

Podpisanie umowy protokołu przekazania  placu budowy oznacza rozpoczęcie budowy i wiąże się z odpowiedzialnością wykonawcy za wszelkie czynności realizowane na terenie budowy. – Fizycznie rozpoczynamy zakres prac przewidzianych kontraktem – mówi Krzysztof Zborowski, prezes Enea Wytwarzanie.

– Pierwszym krokiem z naszej strony po przejęciu placu budowy będzie jego organizacja, czyli ogrodzenie, oznakowanie, usunięcie lub wyburzenie niepotrzebnych obiektów, a także przeprowadzenie niezbędnych badań geologicznych gruntu – wyjaśnia Włodzimierz Siporski, dyrektor projektu budowy bloku ze strony Polimex-Mostostal.