Według danych rosyjskiej Federalnej Służby Celnej w ciągu pięciu miesięcy tego roku eksport gazu ziemnego do krajów spoza obszaru b. ZSRR wzrósł o 7,5 proc. do 56,5  mld m sześć. W tym okresie eksport gazu do krajów wchodzących w skład Wspólnoty Niepodległych Państw spadł o 12 proc. do 23,5 mld m sześć. Łącznie Rosjanie wyeksportowali 80 mld m sześć. paliwa o wartości 27,588 mld dolarów.

Jak zaznacza CDU TEK (Centralny Zarząd Kompleksu Paliwowo-Energetycznego Rosji) od stycznia do maja br. krajowe wydobycie gazu spadło o 0,5 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2012 roku i wyniosło 290,879 mld m sześć.