Unijny cel do 2020 r. to 20 proc.

W Polsce udział energii odnawialnej w 2012 r. wyniósł 11 proc. w porównaniu do 10,4 proc. rok wcześniej. Przypisany Polsce cel w ramach pakietu klimatycznego do 2020 r. to 15 proc.

Jak podał unijny urząd statystyczny, od 2004 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w konsumpcji finalnej wzrósł we wszystkich krajach członkowskich, a najbardziej w Szwecji (z 38,7 proc. w 2004 r. do 51 proc. w 2012 r.), w Danii (z 14,5 proc. do 26 proc.), Austrii (z 22,7 proc. do 32,1 proc.), Grecji (z 7,2 proc. do 15,1 proc.) i we Włoszech (z 5,7 proc. do 13,5 proc.).

W 2012 r. najwyższy udział energii odnawialnej odnotowały: Szwecja (51 proc.), Łotwa (35,8 proc.), Finlandia (34,3 proc.) i Austria (32,1 proc.), a najniższy udział zaobserwowano na Malcie (1,4 proc.), w Luksemburgu (3,1 proc.), w Wielkiej Brytanii (4,2 proc.) i w Holandii (4,5 proc.).

Jak zauważa Eurostat, w 2011 r. pierwszym krajem, który spełnił swój cel w zakresie energii odnawialnej na 2020 r. została Estonia, a w 2012 r. dołączyła Bułgaria. Cel ten spełnia też Szwecja.