Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) działając w ramach IV części swego programu pn. Poprawa efektywności energetycznej czyli inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach zawarł dziś w tym celu umowy z czterema bankami, które będą udzielały kredytów na inwestycje mające na celu ograniczenie zużycia energii poprzez nowe technologie, maszyny i urządzenia obniżające jej zużycie lub termomodernizację budynków. Te banki to: BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości i Idea Bank. NFOŚiGW przeznaczył 60 mln zł (ok.15 mln euro) na tzw. premie inwestycyjne, które będą wypłacane firmom po zakończeniu inwestycji mających na celu obniżenie zużycia energii.

– Przedsiębiorcy, którzy osiągną zamierzony efekt ekologiczny mogą liczyć na naszą premię w formie dotacji. Wyniesie ona 10 lub 15 proc. wartości kredytu bankowego i pokryje firmom część jego spłaty – mówi „Rz" Małgorzata Skucha, prezes NFOŚiGW. - Narodowy Fundusz, we współpracy z bankami, oferuje aktywnym przedsiębiorstwom wsparcie finansowe na energooszczędne rozwiązania i linie technologiczne. Chcemy przyczynić się do zmniejszenia o co najmniej 20 proc. zużycia energii, a tym samym poprawę rentowności przedsiębiorstw i wzrostu ich konkurencyjności. Efekt ekonomiczny możemy uzyskać wspólnie dzięki rozwiązaniom przyjaznym środowisku – dodaje Skucha.

Pieniądze na kredyty dla firm będą pochodzić albo ze środków własnych banków wybranych przez NFOŚiGW banków albo ze specjalnej linii kredytowej Europejskiego Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) na realizację II edycji Polseff-u czyli Programu Finansowania Rozwoju Energii zrównoważonej w Polsce. EBOiR na jego nową odsłonę, kierowaną wyłącznie do małych i średnich firm, wyłoży do 200 mln euro w postaci linii kredytowej, z której będą mogły korzystać banki komercyjne, a następnie za ich pośrednictwem przedsiębiorcy, którzy chcą ograniczyć zużycie energii. W czerwcu br. EBOiR zawarł umowę z pierwszym bankiem, który będzie udzielał kredytów na te cele. Jest nim BNP Paribas Bank, który uczestniczył też w pierwszej edycji Polseff-u.

BNP Paribas to na razie jedyny bank, który ma już zawarte umowy i z EBOiR i z NFOŚiGW. W jego przypadku programy te w pełni się zazębiają. Pozostałe wybrane przez NFOŚiGW banki nie mają umów z EBOiR (przynajmniej na razie) więc będą udzielać kredytów ze środków własnych co nie zmienia faktu, że przedsiębiorcy sięgający po ich pożyczki będą mogli również liczyć na premie-dotacje z NFOŚiGW.