Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej złożył wniosek do GPW o wprowadzenie do obrotu 73,2 mln akcji serii C i 66,5 mln walorów serii D. Są to walory pracownicze, które zostały wyemitowane w związku z połączeniem spółki z firmami PGE Górnictwo i Energetyka oraz PGE Energia. Ich udział w ogólnej liczbie papierów wyemitowanych przez PGE wynosi 7,47 proc.

Zarząd PGE złożył także wniosek o asymilację akcji w KDPW. Proponowana data asymilacji i wprowadzenia walorów serii C i D do obrotu na GPW to 18 października 2010 r. Tymczasem zgodnie z Regulaminem GPW papiery uważa się za dopuszczone do obrotu z dniem złożenia odpowiedniego wniosku.

To kolejna póła nowych akcji, która zwiększy płynność grupy energetycznej na GPW. Dokładnie trzy dni temu Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło transakcję sprzedaży 10 proc. walorów PGE po cenie 21,3 zł za sztukę. Kwota transakcji wyniosła blisko 4 mld zł. Skarb Państwa posiada jeszcze 69,29 proc. papierów PGE.