Atlantis Energy, spółka inwestująca w elektrownie wiatrowe, poinformowała, że dokona korekty prognoz wyników finansowych za 2010 r. Ponadto odwołała wszystkie szacunki dotyczące przychodów i zysków, jakie przygotowała na kolejne lata. Powodem jest złożoność i opóźnienia przy realizacji zaplanowanych inwestycji.

W 2010 r. spółka planowała uzyskać 593 tys. zł przychodów i 147 tys. zł zysku netto. Podobne wyniki planowała osiągnąć w 2011 r. Dopiero w 2012 r. Atlantis Energy zamierzał zwiększyć przychody do 1,1 mln zł, a zysk netto do 0,5 mln zł.

Prognozy były sporządzone w związku z rozpoczęciem produkcji energii elektrycznej w miejscowości Zielona, w północnej części Mazowsza. Spółka posiada tam farmę wiatrową o mocy 750 KW, z możliwością rozbudowy do 2 MW.

Niedawno Atlantis Energy podpisał umowę z Investment Friends Energy w sprawie pozyskiwania, uruchamiania i budowy elektrowni wiatrowych o mocy do 12 MW. Pod koniec ubiegłego roku firma pozyskała 1,26 mln zł z prywatnej emisji akcji serii D. Teraz planuje kolejną emisję, tym razem serii E. Chce z niej pozyskać 5 mln zł.