Zarząd notowanej na NewConnect firmy MEW podał, że w dniu 10 marca zawiązana została spółka zależna MEW Projekt. W nowym podmiocie MEW objął 700 tys. akcji za 70 tys. zł stanowiących 70 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA.

Jak poinformowano w komunikacie, zespół MEW Projekt składa się z wykwalifikowanej kadry mającej wieloletnie doświadczenie w dziedzinie projektowania oraz budowy elektrowni wodnych. Grupę tę tworzą m.in. architekci oraz specjaliści z zespołu projektowego MEW.

Prezesem MEW Projekt został Maciej Nadulski, dotychczasowy dyrektor inwestycyjny MEW. W najbliższym czasie MEW Projekt planuje powiększyć grono zatrudnionych osób, z uwagi na zamiar rozszerzenia skali działań oraz skierowanie swoich usług do klientów zewnętrznych.

- Dostrzegamy ogromny i niezagospodarowany potencjał w sektorze usług consultingowych oraz architektoniczno-konstruktorskich dedykowanych małym elektrowniom wodnym. Projekty tego typu cechują się dużą rentownością, co postrzegamy jako dodatkową szansę rozwoju dla grupy kapitałowej – komentuje Marcin Markiewicz, przewodniczący rady nadzorczej MEW. Dodaje, że w momencie, kiedy biznes osiągnie zadowalający poziom wzrostu, nie jest wykluczone wprowadzenie MEW Projekt na NewConnect.