Uruchamiany przez firmę zakład granulacji biomasy będzie docelowo produkował 40 tys. ton peletu rocznie. Będzie zatem jednym z większych zakładów produkujących przetworzoną biomasę w kraju. Docelowo spodziewane przychody, oparte na średnich cenach, pozwalają szacować wartość produkcji na ponad 18 mln zł w skali roku.

Spółka posiada obecnie gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni około 1,5 tys. ha, z których w przyszłości zbierać ma 30 tys. ton surowca (biomasy), który następnie będzie przerabiany w Koniecwałdzie.

Widok Energia pozyskała z zakończonej w kwietniu emisji akcji 1 mln zł w ramach oferty publicznej (bez prospektu emisyjnego) oraz przeprowadziła emisję obligacji serii G. Dotychczas Spółka pozyskała ponad 8 mln zł z tytułu emisji papierów dłużnych, z czego blisko 1 mln zł już spłaciła.