MEW 2, firma zależna do MEW podpisała wczoraj umowę z KW Energia, na mocy której stała się właścicielem działającej małej elektrowni wodnej o mocy 200 kW w województwie lubelskim, zlokalizowanej na rzece Wieprz.

Jak informuje zarząd zakupiona siłownia wodna jest podłączona do sieci elektroenergetycznej, posiada wszystkie niezbędne pozwolenia i koncesje wymagane do produkcji i sprzedaży energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia.

Dzięki kupionej siłowni MEW nie tylko będzie uzyskiwał przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, ale również zamierza przeprowadzić jej rozbudowę. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 2 mln zł. Spółka zakup i rozbudowę elektrowni chce sfinansować ze środków własnych oraz dotacji.

- Walory techniczne hydroelektrowni umożliwiają zwiększenie jej mocy produkcyjnej nawet 2,5-krotnie. W najbliższym czasie będziemy się starać o uzyskanie na ten cel środków z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  - informuje Marcin Markiewicz, przewodniczący rady nadzorczej MEW.

Zakup elektrowni wodnej w województwie lubelskim zwiększa portfel projektów realizowanych przez MEW do ośmiu, podnosząc tym samym łączną moc elektrowni spółki do 9,53 MW. Wszystkie przedsięwzięcia są realizowane przez powołaną w ramach grupy kapitałowej spółkę zależną MEW Projekt. Zajmuje się ona dostarczaniem kompleksowych usług związanych z projektowaniem, konstruowaniem oraz budową małych elektrowni wodnych.