Zdaniem MEW, prognozowana tendencja zwyżkowa nie tylko w obszarze cen energii elektrycznej, ale również zapotrzebowania na nią o blisko 43 proc. w  stosunku do 2008 r. oraz wzrost jej produkcji do ok. 38 proc.,  oznacza dobrą koniunkturę na rynku energetyki wodnej.

- Na stabilność funkcjonowania MEW wpłynie również ogłoszony znaczący wzrost cen w latach 2013-2022, podyktowany rosnącym udziałem kosztu uprawnień do emisji CO

2

w kosztach wytwarzania oraz fakt, że źródła odnawialne w 2020 r. łącznie będą miały ok. 17 proc. udział w strukturze wytwarzania energii elektrycznej – poinformował Marcin Markiewicz, przewodniczący rady nadzorczej MEW w komunikacie prasowym.

Jego zdaniem, budowa elektrowni wodnych jest inwestycją bezpieczną i przewidywalną dzięki takim udogodnieniom jak: zwolnienie energii wytworzonej z OZE z akcyzy, wsparcie z funduszy unijnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obowiązek zakupu czystej energii przez zakłady energetyczne po cenie ustalonej przez Urząd Regulacji Energetyki czy system zielonych certyfikatów.