Wpływ dostosowania bloku BC-1 do spalania 100 proc. biomasy na wynik finansowy netto spółki w 2014 r. szacowany jest na poziomie około 20 mln zł.