Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) jeszcze nie opuścił Ministerstwa Gospodarki, a już budzi kontrowersje. – W tym kształcie ta ustawa nic nie zmieni na rynku odnawialnej energii. To jest nie do zaakceptowania – mówi "Energianews.pl" minister rolnictwa Marek Sawicki.

Sawicki opiera się na opinii niedawno powołanego w ministerstwie rolnictwa zespołu ds. rozwoju OZE na obszarach wiejskich. Ekspertom nie podoba się m.in. brak wystarczającego wsparcia rozproszonych źródeł energii. – Projekt jeszcze nie trafił do konsultacji międzyresortowych, więc trudno ustosunkować się do niego. Nie przewiduję, by ustawa ta została szybko przyjęta – dodaje Marek Sawicki.

Zaznaczył, że ustawa o OZE powinna być nadrzędną w stosunku do innych przepisów dotyczących odnawialnej energii. W tym kontekście ministrowi nie podoba się, że już teraz Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.