W trzecim kwartale spółka miała blisko 10 mln zł przychodu i ponad 230 tys. zł zysku netto. Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 23,4 mln zł i wzrosły o 32 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. Spółka ma 141 tys. zł  straty netto, którą tłumaczy działaniami inwestycyjnymi.

- Pracujemy nad nowoczesnym systemem sterowania układami grzewczymi. Będzie on przeznaczony dla obecnie stosowanych w branży grzewczej rozwiązań i do sterowania   układami grzewczymi opartymi na naszych nowych urządzeniach - powiedział Romuald Kalyciok, prezes zarządu Sunex.

Trwają również prace nad nowym modelem kolektora słonecznego oraz nowym rodzajem nośnika ciepła do instalacji grzewczych. Sunex pracuje nad płynem akumulującym o siedmiokrotnie wyższej pojemności cieplnej, niż obecnie dostępne.

Sunex kładzie nacisk na rozwój sieci sprzedaży. W tym roku umocnił swoją pozycję w Niemczech, Austrii, Francji i  Hiszpanii i także rozszerzył sieć nabywców w innych krajach europejskich.

- Jestem przekonany, że podjęte działania przyczynią się do stałego, dynamicznego wzrostu wartości spółki. Podtrzymujemy też wcześniejsze prognozy finansowe. W 2011 r. planujemy  osiągnąć 31 mln zł przychodów i 400 tys. zł zysku netto – zapewnił Romuald Kalyciok.