Morskie farmy wiatrowe będą najszybciej rozwijająca się gałęzią energetyki odnawialnej  - ocenia Europejska Agencja Środowiska (EEA). Agencja podsumowała plany inwestycyjne wszystkich państw członkowskich, raport napisało dla EEA holenderskie Centrum Badań Energetycznych.

Moce farm wiatrowych mają wzrosnąć z 2,6 GW w 2010 r. do  44,2 GW w 2020 r. W tym czasie moce farm wiatrowych budowanych na lądzie podwoją się i będą wynosiły w 2020 r. 168,8 GW.

Na drugim miejscu pod względem zainstalowanych mocy znajdą się w 2020 r. hydroelektrownie (139,7 GW). Fotowoltaika niemal potroi swoją moc, dwukrotnie wzrośnie produkcja energii z biomasy.

Odnawialne źródła mają dostarczyć 20 proc. energii w Unii Europejskiej w 2020 r. Cel ten zostanie tylko nieznacznie przekroczony – ocenia raport. Zostanie on w 43 proc. wypełniony dzięki produkcji ciepła, w 12 proc. dzięki biopaliwom.