Zużycie zielonej energii brutto wyniosło w Unii Europejskiej w 2010 r. 12,4 proc. Udział odnawialnych źródeł  w zużyciu energii elektrycznej był jeszcze większy i wyniósł na koniec 2010 r. 19,8 proc.

Polska znalazła się na 16. miejscu w UE pod względem wykorzystania zielonej energii. Największy jej udział ma Szwecja – 46,9 proc. , najmniejszy – 0,3 proc. – Malta.

Polska w 2009 r. wykorzystywała 9 proc. zielonej energii, a w 2010 r. – 9,9 proc. Wyżej są Niemcy z wynikiem 10,7 proc. a tuż za Polską znalazły się z wynikiem 9,7 proc. Czechy.

Organizacja Eurobserv'er ocenia zużycie zielonej energii na 145 Mtoe. To o 10,4 proc. więcej niż w 2009 r. Zużycie energii ogółem wzrosło o 2,1 proc. do 1 170.7 Mtoe.

Do 2020 r. Unia ma wykorzystywać co najmniej 20 proc. zielonej energii. To oznacza, że rocznie powinno przybywać ok. 10 Mtoe w nowych źródłach.