Średnia prognoz 16 specjalistów wskazywała, że w 2011 r. duńska spółka straciła 40,3 mln euro, tymczasem było to 166 mln euro. W 2010 r. Vestas Wind Systems zarobiła 156 mln euro.

Główny powód słabego wyniku to chińska konkurencja. Przyszłość nie wygląda optymistycznie, gdyż spodziewany jest spadek popytu w Stanach Zjednoczonych w związku z wygasaniem subsydiów federalnych. Przychody Vestas w ubiegłym roku wyniosły 5,8 mld euro, podczas gdy wstępnie szacowano, że powinno być 7 mld euro, zaś miesiąc temu firma zmniejszyła swoje oczekiwania do 6 mld euro.

Sprzedaż w czwartym kwartale spadła aż o 35 proc., do 2 mld euro. Henrik Norrmark, odpowiedzialny za finanse firmy, podał się do dymisji.