Spór toczył się między PEP a spółką Mondi Świecie. Producent papieru od dawna stara się wykupić od energetycznej spółki udziały w Saturnie. Mondi Świecie domaga się realizacji prawa do nabycia elektrociepłowni poprzez przyjęcie złożonej przez PEP w 2002 r. oferty sprzedaży 100 proc. udziałów Saturna. Spółki nie mogą się jednak porozumieć co do ceny (według Mondi wynosi ona ok. 112 mln zł, a według PEP – 296 mln zł).

Sąd Polubowny w swoim wyroku uznał, że, co do zasady, sposób obliczenia ceny wykonania tzw. dobrowolnej opcji call wskazany przez Mondi w pozwie jest prawidłowy. Sąd nie wskazał jednak w wyroku konkretnej ceny wykonania tej opcji.

PEP dodaje, że ewentualne wpływy otrzymane od Mondi w przypadku wykupu elektrociepłowni, zostaną przeznaczone na realizację projektów wiatrowych i elektrowni biomasowych. – Wzrost wartości spółki w wyniku szybszej realizacji wspomnianych projektów powinien zniwelować obniżenie wyceny PEP w przypadku wykonania tzw. dobrowolnej opcji call, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Sąd Polubowny – dodaje zarząd PEP w swoim komunikacie.

O godz. 11.52 akcje PEP kosztowały 20,67 zł, co oznacza spadek o 10 proc. w porównaniu do ceny na zamknięciu wczorajszej sesji.