EBI będzie współfinansować realizację pięcioletniego programu inwestycyjnego, mającego na celu modernizację oraz rozbudowę sieci elektrycznych spółki Tauron Dystrybucja, zlokalizowanych w południowej Polsce. Całkowity koszt projektu wynosi około 2 mld zł.

Uruchomienie pierwszej transzy kredytu w wysokości 450 mln zł planowane jest w lipcu. Pozostała kwota będzie wykorzystywana w miarę potrzeb inwestycyjnych. Maksymalny okres spłaty finansowania wynosi 12 lat od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu.

Jest to trzecia umowa zawarta pomiędzy Tauronem i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W październiku ubiegłego roku spółka podpisała dwie umowy kredytowe o wartości ponad 500 mln zł na realizację dwóch projektów inwestycyjnych w spółce Tauron Wytwarzanie.