Skarb Państwa nie zamierza zejść poniżej 50-proc. w Enerdze przy okazji jej debiutu na giełdzie – powiedział Paweł Tamborski, wiceminister skarbu. Dodał, że nie zapadła jeszcze decyzja, czy resort będzie sprzedawał tylko stare walory, czy również papiery nowej emisji. To będzie zależało m.in. od potrzeb inwestycyjnych spółki. – W lutym chcielibyśmy wybrać doradców w procesie IPO. Chcielibyśmy, by firma zadebiutowała w pierwszym półroczu – twierdzi Tamborski.

Podstawowa działalność grupy Energa obejmuje wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza ona prąd do około 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm. To daje grupie około 17-proc. udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce. Energa jest dystrybutorem prądu na obszarze jednej czwartej powierzchni kraju. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła rocznie ponad 24 TWh energii.