W 2011 roku firma poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 1,25 mld zł. Dynamika wzrostu nakładów w stosunku do roku ubiegłego wyniosła więc blisko 7 proc. Główne kierunki inwestowania spółki w minionym roku to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci SN/nN oraz stacje 110/SN i SN/SN. Na przyłączanie nowych odbiorców w 2012 roku spółka wydała ponad 566 mln zł. W ubiegłym roku PGE Dystrybucja wydała ok. 81 tys. warunków przyłączenia dla nowych odbiorców, a przyłączyła ponad 61 tys. nowych odbiorców.

„W 2012 roku istotna część zadań inwestycyjnych dotyczyła rozbudowy i modernizacji linii, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. Na rozwój sieci SN i nN przeznaczono ponad 309 mln zł, co stanowi ponad 23 proc. wszystkich poniesionych w 2012 roku wydatków inwestycyjnych" – czytamy w komunikacie.

Operator informuje również, że zrealizowane w minionym roku przedsięwzięcia inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury służą redukcji strat sieciowych. W ramach prowadzonego programu efektywnościowego PGE Dystrybucja w 2012 roku zakupiła ponad 3700 transformatorów o łącznej mocy przekraczającej 567 MVA, w tym 21 transformatorów WN/SN o łącznej mocy 548 MVA. Na zakup transformatorów spółka przeznaczyła ponad 65 mln zł.

Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w oddziałach Warszawa, Białystok, Rzeszów oraz Skarżysko-Kamienna. Dzięki zrealizowanym projektom PGE Dystrybucja uzyskała m.in. poprawę parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, ograniczenie strat sieciowych oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów eksploatacji sieci.