Prognoza BP: globalny popyt na energię będzie stabilnie rósł

Do 2035 roku wzrośnie zapotrzebowanie ?na wszystkie surowce energetyczne. Najmocniej ?na gaz ziemny, a najmniej ?na ropę naftową i węgiel.

Publikacja: 11.04.2014 11:48

Prognoza BP: globalny popyt na energię będzie stabilnie rósł

Foto: Bloomberg

W latach 2012–2035 światowe zużycie energii wzrośnie o około 41 proc. – przewidują analitycy koncernu BP w raporcie BP Energy Outlook 2035. Za 95 proc. wzrostu będą odpowiadać gospodarki wschodzące. Dwa kraje, Chiny i Indie, łącznie wygenerują ponad połowę wzrostu. Zużycie energii w rozwiniętych gospodarkach w Ameryce Północnej, Europie i Azji jeszcze przez jakiś czas będzie powoli rosło. Później zacznie jednak znacząco spadać.

Mimo że struktura paliw energetycznych ulega przekształceniom, surowce kopalne pozostaną dominującym źródłem energii. Udziały w rynku ropy, gazu i węgla będą się jednak wyrównywały. W efekcie w 2035 r. udział każdego z tych paliw powinien osiągnąć poziom około 26–27 proc. w całości wykorzystywanych surowców energetycznych. Udziały paliw niekopalnych, czyli energii atomowej, wodnej i energii ze źródeł odnawialnych wyniosą z kolei po około 5–7 proc. każdy.

Eksperci oceniają, że do 2035 r. popyt na ropę będzie rósł najwolniej wśród głównych paliw. Średnio wyniesie zaledwie 0,8 proc. rocznie. Za prawie całą zwyżkę będą odpowiadać Chiny, Indie i Bliski Wschód. Największymi producentami ropy w najbliższych latach będą kraje obu Ameryk i Bliskiego Wschodu.

Odwrotnie niż w przypadku ropy będzie z zużyciem gazu ziemnego. Popyt na błękitne paliwo ma notować najszybsze tempo wzrostu, bo o 1,9 proc. rocznie. I znowu kraje spoza OECD będą odpowiadać za 78 proc. zwyżki. Do wzrostu zużycia w największym stopniu przyczynią się przemysł i produkcja energii elektrycznej. Wyższe zapotrzebowanie na gaz ma zostać aż w 46 proc. pokryte przez wydobycie gazu z łupków. BP przewiduje, że do 2035 r. jego produkcja będzie stanowić 21 proc. światowego wydobycia tego surowca.

Węgiel będzie drugim po ropie paliwem, na które zapotrzebowanie ma rosnąć najwolniej, bo średnio o 1,1 proc. rocznie. Niemal cały wzrost popytu zostanie osiągnięty dzięki zwyżce zużycia w Chinach i Indiach. Udział obu tych krajów w światowej konsumpcji węgla wzrośnie z 58 proc. w 2012 r. do 64 proc. w 2035 r.

Eksperci przewidują dalszy wzrost produkcji energii jądrowej. Średnio w skali roku zwyżka wyniesie 1,9 proc. Co ciekawe za niemal cały wzrost światowej produkcji energii jądrowej będą odpowiadać Chiny, Indie i Rosja. Z kolei produkcji w USA i UE spadnie ze względu na przewidywane zamykanie elektrowni.

W skali globu zwyżkuje również zapotrzebowanie na energię wodną (o 1,8 proc. rocznie).  Jeszcze lepiej będzie z innymi odnawialnymi źródłami energii. Co roku produkcja w tym segmencie ma rosnąc o 6,4 proc. Mimo że dotychczas kraje OECD notowały największe zwyżki produkcji energii ze źródeł odnawialnych, to pozostałe kraje już nadrabiają zaległości. Do 2035 r. państwa spoza OECD zwiększą swój udział w rynku do 45 proc. Przewiduje się, że źródła odnawialne łącznie z biopaliwami szybko uzyskają wyższy udział w całkowitej produkcji energii niż bloki jądrowe.

W latach 2012–2035 światowe zużycie energii wzrośnie o około 41 proc. – przewidują analitycy koncernu BP w raporcie BP Energy Outlook 2035. Za 95 proc. wzrostu będą odpowiadać gospodarki wschodzące. Dwa kraje, Chiny i Indie, łącznie wygenerują ponad połowę wzrostu. Zużycie energii w rozwiniętych gospodarkach w Ameryce Północnej, Europie i Azji jeszcze przez jakiś czas będzie powoli rosło. Później zacznie jednak znacząco spadać.

Mimo że struktura paliw energetycznych ulega przekształceniom, surowce kopalne pozostaną dominującym źródłem energii. Udziały w rynku ropy, gazu i węgla będą się jednak wyrównywały. W efekcie w 2035 r. udział każdego z tych paliw powinien osiągnąć poziom około 26–27 proc. w całości wykorzystywanych surowców energetycznych. Udziały paliw niekopalnych, czyli energii atomowej, wodnej i energii ze źródeł odnawialnych wyniosą z kolei po około 5–7 proc. każdy.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie