- Wśród planowanych inwestycji w przebudowę sieci ciepłowniczych należy wyróżnić między innymi kompleksowy proces modernizacji węzłów cieplnych we Wrocławiu. Z kolei jedną z największych inwestycji w naszych elektrociepłowniach będzie modernizacja systemu pompowego w zakładzie przy ulicy Rejtana w Częstochowie – powiedział cytowany w komunikacie spółki Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji i dystrybucji Fortum.

Firma w 2013 r. przeznaczyła niemal 36 mln zł na inwestycje. Ponad 13,8 mln zł poszło na budowę nowych przyłączy, a prawie 22 mln zł na modernizację infrastruktury.

W ubiegłym roku przebudowano odcinki o łącznej długości ponad 6 km. Zbudowano też 8 km nowych przyłączy, których koszt wyniósł blisko 14 mln zł. - Podpisaliśmy także 134 umowy przyłączeniowe na łączną moc prawie 66 MW. 57 spośród nich dotyczyło podłączenia obiektów, które dotychczas korzystały z własnych źródeł, takich jak małe kotłownie czy indywidualne piece. Przyłączając takie obiekty do sieci ciepłowniczej aktywnie wspieramy program redukcji niskiej emisji – zaznaczył Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor ds. sprzedaży Fortum.

Dodatkowo Fortum zainwestowało w 2013 roku znaczne środki finansowe w swoje elektrociepłownie zlokalizowane w Zabrzu, Bytomiu i Częstochowie. Na przykład w bytomskiej elektrociepłowni firma przeznaczyła łącznie ponad 5 mln zł na prace modernizacyjne, wśród których najistotniejsza była budowa stacji demineralizacji wody. Z kolei w przypadku zabrzańskiej elektrociepłowni inwestycje o łącznej wartości prawie 3 mln zł objęły między innymi budowę nowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 1000 m3. W ubiegłym roku przeprowadzono także prace modernizacyjne w elektrociepłowni przy ulicy Rejtana w Częstochowie, które miały na celu podniesienie sprawności wytwarzania.