Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia.

Jak informują spółki w komunikacie, TAMEH Holding, w której obie grupy kapitałowe będą posiadały po 50 proc. udziałów, będzie właścicielem 100 proc. udziałów w dwóch podmiotach operacyjnych: polskiej – TAMEH Polska i czeskiej – TAMEH Czech. W skład polskiej spółki operacyjnej wejdą: wydzielony z Tauron Ciepło – Zakład Wytwarzania w Dąbrowie Górniczej (ZW Nowa) i należąca do Tauron Wytwarzanie – Elektrownia Blachownia, natomiast ze strony ArcelorMittal Poland – Elektrociepłownia w Krakowie (EC Kraków). Czeska spółka operacyjna będzie zaś eksploatować Elektrociepłownię w Ostrawie

Głównym celem biznesowym planowanego przedsięwzięcia jest długoterminowa i międzynarodowa współpraca spółek. Założono również rozwój aktywów energetycznych po stronie TAURONA i zapewnienie dostaw mediów (m. in. energii elektrycznej, ciepła, dmuchu wielkopiecowego i sprężonego powietrza) dla zakładów ArcelorMittal. Celem finansowym projektu jest natomiast wygenerowanie wyników finansowych na poziomie umożliwiającym sfinansowanie niezbędnych inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu.

– TAURON otwiera nowy rozdział w swojej działalności – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – Rozszerzenie kompetencji na obszar energetyki przemysłowej wpisuje się w zdywersyfikowane działania Grupy i otwiera przed obiema stronami porozumienia nowe możliwości, dając jednocześnie szanse obniżenia kosztów funkcjonowania wchodzących w skład nowej struktury podmiotów. Ponadto, w rezultacie podjętych kroków, wydłuży się okres eksploatacji Elektrowni Blachownia.

– Utworzenie tego joint venture ma dla nas strategiczne znaczenie, szczególnie biorąc pod uwagę, że TAURON jest naszym partnerem biznesowym od wielu lat – podkreśla Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland. – Cieszymy się, że razem będziemy mogli realizować wspólne projekty inwestycyjne, które przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej stron umowy. Liczymy również, że ich realizacja przełoży się na większą konkurencyjność zakładów ArcelorMittal nie tylko w Polsce, ale i w Republice Czeskiej – dodaje.