Nowa instalacja zbudowana w elektrowni systemowej - Elektrownią Ostrołęka B pozwala produkować ciepło w skojarzeniu z energią. Zwiększona produkcja ciepła poza okresami szczytowego zapotrzebowania na energię będzie magazynowana w akumulatorze ciepła, co ma zapewnić ciągłość jego dostaw.

- Zastosowanie tego rozwiązania pozwoliło połączyć zaopatrywanie miasta w ciepło oraz produkcję energii na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - podkreśla Energa.

Nowe źródło ciepła zastąpi ostrołęcką elektrociepłownię, która od blisko siedemdziesięciu lat zaopatruje miasto w ciepło.

Jej całkowite wyłączenie nastąpi w 2015 roku. Budowa nowej instalacji w Elektrowni Ostrołęka B rozpoczęła się w lipcu 2012 roku. Ma ona większą sprawność energetyczną oraz niższą emisję CO2 i już dostarcza ciepło na użytek mieszkańców Ostrołęki.