Łączna kwota zawartych umów przekracza 50 mln zł. Kontrakt na dostawę oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych stanowił dla spółki jeden z celów strategicznych. Firma planuje rozpocząć w tym kwartale pierwsze instalacje, bowiem Bank Ochrony Środowiska wyznaczył datę uruchomienia naboru wniosków z Programu Prosument na dzień 24.04.2015 r. Zarząd spółki przewiduje, że realizacja zawartych umów pozwoli na wypracowywanie w nadchodzących latach bardzo dobrych wyników finansowych. - Umowy zawierane były z klientami indywidualnymi, posiadającymi budynek jednorodzinny – mówi Łukasz Górski, prezes zarządu Columbus. - Wszystkie umowy zakontraktowane przez Columbus Energy są z dofinansowaniem z Programu Prosument. Jesteśmy przekonani, że zgodnie z komunikatem Banku Ochrony Środowiska będzie to działanie, do którego wszyscy będą mieć równy dostęp. Zamierzamy przeprowadzić wszystkich naszych klientów w przeciągu 2-3 miesięcy przez procedurę banku i rozpocząć montaże jeszcze w bieżącym kwartale – dodaje.

Z przeprowadzonej w ostatnim czasie emisji akcji serii D, Columbus Energy pozyskał 3,2 mln zł kapitału na dalszy rozwój. Zostanie on przeznaczony głównie na kontynuowanie rozbudowy sieci handlowej oraz rozpoczęcie dostaw i montażu instalacji fotowoltaicznych. Spółka widzi bardzo dobre perspektywy dla tego rynku, które wynikają z wejścia w życie nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającej taryfy gwarantowane. - Istotne jest to, że w ostatniej chwili BOŚ ogłosił konieczność posiadania gwarancji bankowych dla wykonawców instalacji z Programu Prosument. Oznacza to, że będziemy potrzebowali częściowego zabezpieczenia gotówkowego gwarancji, a dzięki emisji akcji będzie to możliwe bez najmniejszego problemu - tłumaczy Górski.

- Mamy nadzieję, że niebawem w każdym województwie będziemy posiadali własne biura handlowe, co bezpośrednio przełoży się na zasięg i wyniki finansowe spółki oraz grupy kapitałowej – podsumowuje Górski.