Wiadome i niewiadome transformacji ciepłownictwa do 2050 r.

Ważnym elementem XXVII edycji Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach – największej konferencji branżowej w kraju, organizowanej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie – były warsztaty foresightowe.

Publikacja: 06.12.2023 03:00

W ramach rozmów podczas warsztatów stwierdzono, że z czasem coraz więcej systemów ogrzewania i chłod

W ramach rozmów podczas warsztatów stwierdzono, że z czasem coraz więcej systemów ogrzewania i chłodzenia zasilanych będzie przez energię elektryczną pozyskiwaną z OZE

Foto: Veolia

Materiał partnera: Veolia Polska

Celem warsztatów była wymiana poglądów oraz opinii na temat zagadnień związanych z kluczowymi wyzwaniami procesu transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce w perspektywie do 2050 r.

Czego jesteśmy pewni? Czego nie wiemy, a chcielibyśmy wiedzieć o transformacji energetycznej sektora? Warsztaty „Wiadome i niewiadome – jakie są ryzyka w procesie dekarbonizacji ciepłownictwa 2030–2050”, zorganizowane przez Grupę Veolia podczas Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach, skupione były na poszukiwaniu odpowiedzi na te właśnie pytania. Warsztaty były merytorycznie skoordynowane z projektem „Zaprojektuj ciepło systemowe na nowo” prowadzonym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

Szerokie spojrzenie

Podczas otwartych warsztatów prowadzonych przez firmę doradczą 4CF, specjalizującą się w długoterminowym prognozowaniu, udział wzięło ponad 50 ekspertów branżowych, przedstawicieli świata nauki oraz mediów. W toku rozmów omówiono 24 tezy, dla których następnie określono skalę prawdopodobieństwa.

Wśród nich znalazły się kwestie związane m.in. z dekarbonizacją oraz elektryfikacją ciepłownictwa, kontynuacją programów wsparcia dla termomodernizacji budynków oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), tempem rozwoju rynku biometanu oraz wodoru w kraju, efektywnością energetyczną, wdrażaniem pomp ciepła, a także MMR/SMR w sektorze oraz konkurencyjnością i płynnością funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Tematyka związana z elektryfikacją była jednym z obszarów, w którym większość dyskutantów była podobnego zdania. W ramach rozmów stwierdzono, że z czasem coraz więcej systemów ogrzewania i chłodzenia zasilanych będzie przez energię elektryczną pozyskiwaną z OZE. Będzie to w przyszłości najtańsza opcja.

– Jeżeli spojrzymy na przyszłe źródła energii w Polsce – czyli wiatr, fotowoltaikę czy też biometan, który będzie nam te źródła stabilizował – to wszystkie te nośniki energii są elektryczne. Przyszłość systemu energetycznego również – powiedział Wojciech Racięcki, dyrektor działu rozwoju innowacyjnych metod zarządzania programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. – Dziś jesteśmy świadkami integracji oraz elektryfikacji sektorów. I to jest właśnie ten podstawowy kierunek transformacji. Uzupełnieniem będą oczywiście działania związane z efektywnością energetyczną. Ciepłownictwo w tym wypadku stanie się niezwykle istotne. To właśnie w tym sektorze nadmiar energii produkowanej z wiatru czy ze słońca będzie mógł zostać zmagazynowany i uwolniony do systemów – dodał.

Kluczowe wyzwania

W kontekście dylematów, z którymi obecnie mierzy się sektor, szczególnie wybrzmiała wypowiedź Marcina Lewandowskiego, prezesa Grupy GPEC.

Prezes podkreślał, że „dwoma kluczowymi wyzwaniami dla sektora ciepłowniczego w Polsce są nakłady finansowe niezbędne na transformację, a także kwestie regulacji. Dziś spółki ciepłownicze nie są w stanie samodzielnie sfinansować CAPEX. Rozwiązaniem są więc dotacje, a także odpowiednio skonstruowana polityka regulacyjna, która musi być jeszcze lepiej dostosowana do bieżącej sytuacji na rynku. Tego rodzaju działania pozwolą zarówno na poprawę płynności i rentowności biznesu, jak i rozwój zielonych inwestycji”.

W ramach dyskusji pojawiły się również obszary, w których uczestnicy warsztatów byli niemalże jednomyślni. Za wysoce prawdopodobne zostały uznane tezy, że do 2030 roku nowe rozwiązania techniczne i warunki rynkowe pozwolą na zastosowanie pomp ciepła na większą skalę, a inwestycje w efektywność energetyczną staną się jednym z kluczowych celów większości przedsiębiorstw. Jako wysoce prawdopodobne zostało również skategoryzowane stwierdzenie, że od 2030 roku wszystkie nowe budynki i infrastruktura będą budowane z myślą o integracji źródeł OZE.

Warsztaty foresightowe zainicjowane zostały przez Grupę Veolia w Polsce, lidera w procesie ekologicznej transformacji, w porozumieniu z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, która od prawie 30 lat dba o rozwój nowoczesnego sektora ciepłowniczego w kraju.

Z pełną wersją raportu podsumowującego warsztaty można się zapoznać na portalu www.transformacja2050.pl, który stanowi źródło wiedzy na tematy związane z przyszłością rynku energii w Polsce

Opinia partnera:
dr hab. Krzysztof Zamasz, członek zarządu oraz dyrektor handlowy w Grupie Veolia w Polsce:

Grupa Veolia, jako międzynarodowa firma działająca w trzech wzajemnie uzupełniających się strategicznych sektorach, aspiruje do miana lidera w procesie ekologicznej transformacji. Naszym celem strategicznym jest odejście od wykorzystania węgla w 2030 roku, a także osiągnięcie neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r.
Transformacja ekologiczna nie powiedzie się jednak bez kolektywnego wysiłku oraz współpracy nas wszystkich – przedstawicieli sektora, świata nauki oraz prawodawców. Zmiany w obrębie technologii oraz paliw muszą być przecież ściśle skorelowane z kwestiami regulacyjnymi. Prawidłowo skonstruowane systemy wsparcia oraz szybkie i pozbawione biurokracji procedury administracyjne to dziś klucz do sukcesu w zakresie rozwoju zielonych technologii wytwórczych, magazynowania energii oraz zdigitalizowanych sieci czwartej i piątej generacji.
Dziś znajdujemy się w przełomowym momencie, w którym podejmowane przez przedsiębiorstwa decyzje inwestycyjne będą stanowiły nie tylko o kształcie sektora. To również kwestia bezpieczeństwa energetycznego oraz dalszego zrównoważonego rozwoju całej gospodarki, która w perspektywie kilku lub kilkunastu lat będzie opierała się na wykorzystywaniu paliw, które dziś określane są paliwami przyszłości.
Branża ciepłownicza musi być do tych zmian odpowiednio przygotowana. Warsztaty foresightowe, zorganizowane przez 4CF przy wsparciu oraz zaangażowaniu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, pozwoliły nam określić nie tylko gotowość branży na działania, ale również wymienić się poglądami oraz opiniami na temat tempa, znaczenia oraz wpływu dzisiejszych trendów na przyszłe funkcjonowanie biznesu ciepłowniczego.
Projekty obecnie realizowane przez Grupę Veolia opierają się na maksymalizacji korzyści płynących z działań w obszarze digitalizacji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. W połączeniu z inicjatywami w obszarze efektywności energetycznej oraz działaniami związanym z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii chcemy być dobrze przygotowani na nadchodzącą przyszłość.

Opinia eksperta:
Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie


Forum Ciepłowników Polskich jest bardzo ważnym wydarzeniem dla branży ciepłowniczej w kraju. Podczas organizowanej przez naszą Izbę od ponad 25 lat konferencji przedstawiciele zarówno sektora, jak i świata nauki oraz administracji publicznej dyskutują na temat kluczowych wyzwań rozwojowych – zarówno tych bieżących, jak i tych związanych z funkcjonowaniem w nowych warunkach m.in. regulacyjnych i biznesowych.
Wraz z przyjętym w obecnej kadencji Komisji Europejskiej celem neutralności klimatycznej na 2050 r. przed sektorem ciepłowniczym stoi wyzwanie w postaci nie tylko samego odejścia od węgla w procesie produkcji energii, ale przede wszystkim przeprowadzenia kompleksowej ekologicznej transformacji bazującej na nowych rozwiązaniach.
Mowa w tym przypadku nie tylko o kwestii nowych technologii, ale również wdrożeniu idei gospodarki cyrkularnej oraz wykorzystaniu nowych paliw, takich jak wodór oraz biometan, które dziś określane są mianem paliw przyszłości. Procesy te uzależnione są zaś bezpośrednio od przemyślanych działań i decyzji podejmowanych „tu i teraz”.
Sam proces inwestycji w infrastrukturę wytwórczą i przesyłową, a także rozwój nowych rynków, muszą być ściśle skorelowane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, przystępnych cen dla odbiorców ciepła, a także ze spełnieniem odpowiednich wymogów odnoszących się do wpływu biznesu na środowisko i klimat.
Nie można jednak zapominać o kwestiach fundamentalnych. Transformacja to olbrzymie i kosztowne przedsięwzięcie, w którym nie ma dziś miejsca na pomyłki. To właśnie z tego względu inicjatywy takie jak zorganizowane przez Grupę Veolia warsztaty foresightowe są niezwykle cenne. Merytoryczne opinie, a także ekspertyzy i wnioski płynące ze strony przedstawicieli sektora oraz regulatora na tematy związane m.in. z CAPEX, rentownością, nowymi technologiami, a także związanymi z tym trendami, to wartość dodana takich inicjatyw, które nie tylko integrują środowisko ciepłownicze i aktywizują je, ale również wzmacniają współpracę międzysektorową, co w zasadniczy sposób wpływa na realizację misji naszej Izby, którą jest rozwój nowoczesnego ciepłownictwa w Polsce.

Materiał partnera: Veolia Polska

Celem warsztatów była wymiana poglądów oraz opinii na temat zagadnień związanych z kluczowymi wyzwaniami procesu transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce w perspektywie do 2050 r.

Pozostało 98% artykułu
Energetyka Zawodowa
Amerykański stan znalazł sposób na ekologów. Blokowali wydobycie ropy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Energetyka Zawodowa
Polski węgiel spalany dla Ukrainy bez opłat ETS? Komisja Europejska się nie zgadza
Energetyka Zawodowa
Niespodziewane efekty reformy rynku energii
Energetyka Zawodowa
Nowe rozporządzenie ma ułatwić wydatkowanie środków KPO na energetykę
Energetyka Zawodowa
Jak Ameryka zdobyła klucz do supremacji energetycznej