W raporcie Rafako, czytamy, że gwarancja odnosi się do wniosku Rafako skierowanego do KUKE, dotyczącego przekazania promesy wskazującej na kluczowe warunki udzielenie przez KUKE zabezpieczenia finansowania w formie gwarancji udzielanych na zlecenie Rafako do kwoty 50 mln zł.

W warunkach udzielenia promesy uwzględniono jednak warunki, które umożliwią KUKE podjęcie decyzji o ustaleniu limitu na udzielanie gwarancji na zlecenie Rafako. Chodzi o zamianę długu istotnych wierzycieli Rafako na kapitał (konwersja); zaangażowanie się inwestora strategicznego w proces restrukturyzacji spółki; zmiana składu rady nadzorczej spółki, polegająca na wyborze przedstawiciela KUKE jako członka rady.

Czytaj więcej

Rafako znów na lodzie. „Pozorowany ratunek”?

Warunkami są także: przedstawienie przez Rafako opinii prawnej o braku niedozwolonej pomocy publicznej w związku z zaangażowaniem się KUKE w restrukturyzację spółki; przedstawienie aktualnego modelu finansowego firmy z Raciborza i jego pozytywna ocena przez KUKE.

Promesa nie zawiera postanowień dotyczących terminu jej obowiązywania. Kluczowe dla realizacji powyższych warunków będzie walne zgromadzenie spółki zwołane na 14 listopada. Mają być wówczas głosowane projekty uchwał m.in. ws. konwersji długu na akcje.