URE zbada, jak działa system tzw. opłaty od nadmiarowych zysków

Firmy energetyczne od początku tego roku skarżyły się na niejasny sposób sporządzania odpisów na tzw. składkę solidarnościową (tzw. opłata od nadmiarowych zysków), która jest elementem rekompensat za wysokie ceny energii. Teraz Urząd Regulacji Energetyki zapowiada kontrolę dokonywania odpisów. Mają ruszyć w grudniu.

Publikacja: 27.10.2023 23:06

URE zbada, jak działa system tzw. opłaty od nadmiarowych zysków

Foto: Adobe Stock

Przypomnijmy, że w związku z pakietem ustaw, które chronią odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen energii i gazu w 2023 roku, wytwórcy i sprzedawcy energii oraz przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny zostały zobligowane do przekazywania tzw. odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (Zasila Fundusz COVID 19, skąd pochodzą środki na rekompensaty za mrożenie cen). To forma opłaty od tzw. nadmiarowych zysków.

Obowiązki sprzedawców energii

W tym okresie przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego obliczenia wysokości odpisu oraz jego wpłaty na rachunek Funduszu do 10 dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.

Czytaj więcej

Prezes URE: Dotychczas otrzymaliśmy jeden wniosek taryfowy

Przedsiębiorcy powinni również składać sprawozdania z dokonania odpisu, o czym przypominaliśmy w marcu br. Podmioty, które nie przestrzegają obowiązku dokonywania odpisu na Fundusz, podlegają karze pieniężnej, którą wymierza prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Jednak w przeciągu roku mnożyły się pytania i wątpliwości. Na stronie Zarządcy Rozliczeń pojawiało się wiele komunikatów, które miały skorygować błędy w formularzach lub wyjaśnić wątpliwości.

Kontrole URE 

Do gry wszedł także Urząd Regulacji Energetyki odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości podmiotów zobowiązanych do dokonywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, regulator przygotował wyjaśnienia dotyczące sposobu weryfikacji przez Prezesa URE sprawozdań z wykonania tego obowiązku. "Publikacja wyjaśnień ma na celu umożliwienie podmiotom, które podlegają obowiązkowi „odpisowemu”, tj. wytwórcom i sprzedawcom energii oraz przedsiębiorstwom wydobywającym gaz ziemny, skorygowania ewentualnych błędów w sprawozdaniach." - wyjaśnia URE. Katalog wyjaśnień obejmuje: sposób obliczenia odpisu przez przedsiębiorstwa w grudniu 2022 r. oraz w 2023 r., wykaz  podmiotów zobowiązanych do przekazywania odpisu na Fundusz, przypisywanie umów sprzedaży energii elektrycznej w ramach koncesji na obrót oraz koncesji na wytwarzanie, wyznaczenie średnioważonej ceny rynkowej sprzedaży energii elektrycznej oraz wyznaczanie jednostkowego limitu ceny z rzeczywistych kosztów produkcji wytwórcy w danym okresie. Szczegółowe wyjaśnienia są dostępne na stronie URE.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki planuje rozpoczęcie kontroli sprawozdań w grudniu br., a możliwość skorygowania dokumentów przed rozpoczęciem kontroli pozwoli przedsiębiorcom uniknąć ewentualnych kar.

Branża sygnalizowała problem

O sprawie rosnących pytań i wątpliwości pisała na początku tego roku „Rzeczpospolita”. Już wówczas pojawiało się wiele wątpliwości – choćby jak rozliczyć i sprawozdawać dany miesiąc. Część przepisów, jakie mają tu zastosowanie, została bowiem znowelizowana – i nowelizacja ta weszła w życie 1 stycznia 2023 r. – TO wywołuje wiele wątpliwości, które przepisy i jak należy stosować, a może dokładniej jak będą interpretowane przez zarządcę rozliczeń, prezesa URE oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska – wskazywał jeszcze w styczniu Łukasz Batory, adwokat, szef działu energetyki w Kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy sp.j.

Czytaj więcej

Sektor OZE boi się opłaty od zysków

Problemy z rozliczeniem pojawiły się już na początku, roku, kiedy wzory sprawozdań dla firm zostały opublikowane 5 stycznia i zawierały szereg błędów wymagających doprecyzowania lub zmiany. Zdaniem naszych rozmówców największym wyzwaniem będzie podanie właściwych danych, składających się na wyliczenie kwoty odpisu na fundusz.

Przypomnijmy, że w związku z pakietem ustaw, które chronią odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen energii i gazu w 2023 roku, wytwórcy i sprzedawcy energii oraz przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny zostały zobligowane do przekazywania tzw. odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (Zasila Fundusz COVID 19, skąd pochodzą środki na rekompensaty za mrożenie cen). To forma opłaty od tzw. nadmiarowych zysków.

Obowiązki sprzedawców energii

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka Zawodowa
Opóźnienia inwestycji gazowych szkodzą OZE
Energetyka Zawodowa
Paweł Olechnowicz: Trzeba sprawdzić, dlaczego wymazano z mapy gospodarczej Lotos
Energetyka Zawodowa
Rząd chce uszczelnić program „Czyste Powietrze". I rynek pomp ciepła
Energetyka Zawodowa
Powstał zespół odpowiedzialny za wydzielanie węgla. Spółki energetyczne zyskują
Energetyka Zawodowa
Będzie nowy prezes Towarowej Giełdy Energii. Znamy nazwisko