Rafako upadnie? Spółka rozpoczęła przygotowania

Zarząd Rafako podjął uchwałę dot. przystąpienia do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie oznacza to decyzji o złożeniu wniosku, ale wskazuje, że wstępne porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju o ratowaniu firmy nie przyniosło skutku.

Publikacja: 18.10.2023 17:22

Rafako

Rafako

Foto: materiały prasowe/Rafako

Jak czytamy w raporcie firmy, dla podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub odstąpienia od złożenia takiego wniosku konieczne jest wyrażenie zgody przez kluczowych wierzycieli spółki oraz zgody na odroczenie terminów płatności wymagalnych rat układowych co najmniej do 30 listopada 2023 r.

Kolejny krok, który warunkuje, czy do złożenia takiego wniosku dojdzie, to zawarcie porozumienia spółki z wierzycielami będącymi wystawcami gwarancji należytego wykonania wystawionej na rzecz Tauron Wytwarzanie (w związku z kontraktem na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW). Miałyby one umożliwić kontynuację bieżącej działalności operacyjnej przez spółkę zależną Rafako – E003B7. Rafako chciałoby także dalszych rozmów dotyczących konwersji wierzytelności posiadanych przez takich wierzycieli na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Czytaj więcej

Rafako bliżej inwestora. Wiemy, kto nim może zostać

Kolejne punkty dotyczą porozumień ze zleceniodawcami realizowanych przez Rafako inwestycji. Dotyczy to m.in. zawarcia przez spółkę porozumienia z JSW Koks dot. kontraktu na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Radlinie. Konieczne miałoby być przeprowadzenie dalszych rozmów zmierzających do uzgodnienia i zawarcia docelowego aneksu/ugody w sprawie rozliczenia roszczeń stron dotyczących kontraktu.

Kolejna kwestia to wyrażenie zgody przez wierzycieli spółki, posiadających zabezpieczenia na udziałach spółek zależnych Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami "DOM" oraz Energotechnika Engineering, na zwolnienie udziałów tych spółek z istniejącego zabezpieczenia oraz na ustanowienie na udziałach tych spółek zabezpieczeń na rzecz PFR Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Taka decyzja jest potrzebna na zabezpieczenie pożyczki, która ma zostać udzielona na rzecz Rafako w wykonaniu promesy otrzymanej przez spółkę od PFR 6 października 2023 r. Promesa dotyczy 15 mln zł. Co więcej, Rafako liczy na otrzymanie promesy udzielenia gwarancji w ramach limitu ubezpieczeniowego do kwoty 50 mln zł, wystawionej przez KUKE.

Czytaj więcej

Ważą się losy Rafako i modernizacji starych elektrowni węglowych

"Zarząd spółki wskazał, że okoliczności opisane powyżej stanowią kluczowe okoliczności mające znaczenie dla możliwości dalszej kontynuacji działalności przez spółkę. Brak wystąpienia takich okoliczności lub brak możliwości uzyskania przez spółkę satysfakcjonujących warunków w zakresie powyższych okoliczności, będzie w ocenie zarządu wpływał na podwyższenie prawdopodobieństwa niepowodzenia prowadzonego przez spółkę procesu inwestorskiego oraz docelowej poprawy wysokości kapitałów własnych spółki. Zarząd podejmie decyzję w zakresie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w oparciu o dalszą analizę, która będzie prowadzona przez zarząd spółki w toku prac prowadzonych w celu realizacji okoliczności opisanych powyżej" - czytamy w komunikacie.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki.  Firma z Raciborza zatrudnia obecnie ok. 1000 osób. 

Jak czytamy w raporcie firmy, dla podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub odstąpienia od złożenia takiego wniosku konieczne jest wyrażenie zgody przez kluczowych wierzycieli spółki oraz zgody na odroczenie terminów płatności wymagalnych rat układowych co najmniej do 30 listopada 2023 r.

Kolejny krok, który warunkuje, czy do złożenia takiego wniosku dojdzie, to zawarcie porozumienia spółki z wierzycielami będącymi wystawcami gwarancji należytego wykonania wystawionej na rzecz Tauron Wytwarzanie (w związku z kontraktem na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW). Miałyby one umożliwić kontynuację bieżącej działalności operacyjnej przez spółkę zależną Rafako – E003B7. Rafako chciałoby także dalszych rozmów dotyczących konwersji wierzytelności posiadanych przez takich wierzycieli na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Energetyka Zawodowa
Paweł Olechnowicz: Trzeba sprawdzić, dlaczego wymazano z mapy gospodarczej Lotos
Energetyka Zawodowa
Rząd chce uszczelnić program „Czyste Powietrze". I rynek pomp ciepła
Energetyka Zawodowa
Powstał zespół odpowiedzialny za wydzielanie węgla. Spółki energetyczne zyskują
Energetyka Zawodowa
Będzie nowy prezes Towarowej Giełdy Energii. Znamy nazwisko
Energetyka Zawodowa
Jest zapowiedź wydzielenia węgla i nowa data uruchomienia elektrowni jądrowej