Otoczenie prawne nie sprzyjało wynikom PGE

Największy producent prądu w Polsce opublikował wyniki finansowe i operacyjne za 2022 r. Powtarzalny zysk EBITDA w 2022 r. wyniósł ponad 7 mld zł, czyli o 12 proc. mniej w porównaniu z 2021 r. W efekcie ustawy mrożącej ceny energii firma musiała dokonać odpisów aktualizacyjnych.

Publikacja: 22.03.2023 07:45

Otoczenie prawne nie sprzyjało wynikom PGE

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Zakończony 2022 r. był wyjątkowo niespokojny dla sektora energetycznego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. „Mimo tego, osiągnęliśmy wiele kamieni milowych, które prowadzą nas ku realizacji celów strategicznych. W konsekwencji przełoży się to na naszą działalność i realizowane inwestycje, które z roku na rok nabierają tempa. W 2022 roku nasze nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 2,4 mld złotych więcej niż w 2021 roku. Drugi rok z rzędu dobry wynik odnotował także nasz segment Energetyki Odnawialnej, który wypracował wynik EBITDA o 77 proc. wyższy niż przed rokiem. To dobry zwiastun dla naszych zielonych inwestycji, które już niedługo będą podstawą naszego wytwarzania - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Naszym celem jest zapewnianie krajowego bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilnych dostawy energii dla odbiorców w akceptowalnej dla nich cenie” - podkreśla Wojciech Dąbrowski prezes PGE.

Wyniki

Sektor Energetyki Konwencjonalnej wypracował powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 618 mln złotych, czyli niższy o 76 proc. w porównaniu z rokiem 2021. Pomimo spadku ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o 2 proc. dział Dystrybucji wypracował lepsze wyniki. Wygenerował on 2 836 mln złotych EBITDA powtarzalnej, czyli więcej o 3 proc. w skali roku. Sektor Ciepłownictwa, wobec niższego zapotrzebowania na ciepło i rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, osiągnął powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 33 mln zł, co oznacza spadek o 96 proc. w porównaniu do 2021 r.

Czytaj więcej

Ogromny wzrost produkcji prądu z domowej fotowoltaiki

Powtarzalna EBITDA działu Energetyki Odnawialnej wyniosła 1 796 mln zł, co stanowi wynik o 77 proc. wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego. Powtarzalny wynik EBITDA działu Obrotu wyniósł 1 950 mln zł i był o 115 proc. wyższy w skali roku, na co wpływ miał przede wszystkim wzrost przychodów z działalności wewnątrz Grupy PGE. Na poziomie EBITDA raportowanej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości 8,7 mld złotych, na co główny wpływ miała zmiana wartości rezerwy rekultywacyjnej. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o około 1,7 mld zł.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2022 r. wyniósł 3,3 mld zł wobec 4,0 mld zł w 2021 r. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 7,1 mld zł, wobec 4,7 mld zł w porównywalnym okresie 2021 r. Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE wyniósł 14,4 mld zł, co oznacza wzrost o 3,3 mld złotych w stosunku do III kwartału 2022 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,02x.

W grudniu 2022 r. po raz pierwszy wyniki zostały obciążone z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Odpis z tego tytułu w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Energetyki Odnawialnej i Obrotu wyniósł 351 mln zł.

Spada produkcja prądu

Łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2022 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 66,13 TWh, czyli o 4 proc. mniej niż w 2021 r. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 39,6 TWh (o 6 proc. więcej r/r), z węgla kamiennego 20,5 TWh (spadek r/r o 16 proc.), a z gazu ziemnego 2,8 TWh (mniej o 34 proc. względem 2021 r.). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE osiągnęła 2,2 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,95 TWh, o 38 proc. więcej niż w 2021 r.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 37,1 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 34,3 TWh, mniej o ok. 9 proc. w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 51,3 PJ, spadając o 7 proc. w porównaniu do 2021 r.

Zakończony 2022 r. był wyjątkowo niespokojny dla sektora energetycznego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. „Mimo tego, osiągnęliśmy wiele kamieni milowych, które prowadzą nas ku realizacji celów strategicznych. W konsekwencji przełoży się to na naszą działalność i realizowane inwestycje, które z roku na rok nabierają tempa. W 2022 roku nasze nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 2,4 mld złotych więcej niż w 2021 roku. Drugi rok z rzędu dobry wynik odnotował także nasz segment Energetyki Odnawialnej, który wypracował wynik EBITDA o 77 proc. wyższy niż przed rokiem. To dobry zwiastun dla naszych zielonych inwestycji, które już niedługo będą podstawą naszego wytwarzania - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Naszym celem jest zapewnianie krajowego bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilnych dostawy energii dla odbiorców w akceptowalnej dla nich cenie” - podkreśla Wojciech Dąbrowski prezes PGE.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka Zawodowa
Przepis na zyski Enei na wytwarzaniu energii
Energetyka Zawodowa
PGE notuje słabsze wyniki rok do roku. Znamy przyczynę
Energetyka Zawodowa
Kreml wciska biednym krajom swoje siłownie jądrowe i gaz
Energetyka Zawodowa
Trwa czyszczenie w Orlenie. Piotr Guział stracił stanowiska w dwóch spółkach
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Energetyka Zawodowa
Tauron i Eneę dzielą wyniki, łączą obawy o taryfy
Energetyka Zawodowa
Nowy prezes Orlenu zapowiada weryfikacje projektów. Mały atom do zmian