Inwestycje obejmują program kablowania linii średniego napięcia, przyłączanie nowych odbiorców i źródeł wytwórczych oraz instalację liczników zdalnego odczytu. Okres dostępności kredytu wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, a okres obowiązywania umowy będzie wynosić maksymalnie 18 lat od dnia wykorzystania ostatniej transzy.

Jak wskazano, wysokość oprocentowania będzie ustalana każdorazowo przed wypłatą danej transzy. Inwestycje przewidziane są do realizacji w latach 2022-2025. Po zawarciu umowy łączna wartość nominalna umów finansowania z EBI wynosi 5,66 mld zł.