Rosyjski koncern otrzymał zawiadomienie z giełdy Nord Pool o zawieszeniu obrotu rosyjską energią elektryczną ze względu na ryzyko braku możliwości zapłaty. Handel zostanie wstrzymany w niedzielę 22 maja.

„Inter RAO otrzymał powiadomienia od Nord Pool, że handel przez spółki zależne jest zawieszony z powodu ryzyka braku możliwości zapłaty za rosyjską energię elektryczną” – powiedział Inter RAO. Zawieszenie notowań na giełdzie w niedzielę ogłosiło ministerstwo energii Litwy.

Łotewskie ministerstwo wyjaśnia, że decyzja o zawieszeniu handlu rosyjską energią elektryczną zapadła w piątek 20 maja.

Giełda energii Nord Pool AS – należący do Euronextu i operatorów systemów przesyłowych kontynentalnych krajów nordyckich i bałtyckich – prowadzi obrót energią elektryczną w całej Europie. W 2019 roku łączny obrót Nord Pool wyniósł 494 TWh sprzedanego prądu, co stanowi ponad 90 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej na rynkach skandynawskim i bałtyckim.

Czytaj więcej

Gazprom nie zapłacił za tranzyt przez Ukrainę

Według szefa Litgridu Rokasa Masiulisa pracę systemu dostaw energii elektrycznej zapewni lokalna produkcja na Litwie oraz import z Unii Europejskiej poprzez połączenia przez Polskę (LitPol Link), Szwecję (NordBalt) i Finlandię (Estlink 1 i Estlink 2).

Litwa jeszcze podjęła działania mające na celu ograniczenie przepływu energii elektrycznej z krajów trzecich. Przepływy handlowe z Białorusią przez połączenia litewskie są zawieszone od listopada 2020 r., od lata tego samego roku Rosja i Białoruś mają zakaz wykorzystywania litewskiej infrastruktury elektroenergetycznej do świadczenia usług rezerwowych.

Finlandia, która jest największym odbiorcą rosyjskiej energii, w trzeciej dekadzie kwietnia o jedną trzecią zmniejszyła zakupy. Finowie chcą w ogóle zrezygnować z importu rosyjskiego prądu.