Spółka wnioskuje do Skarbu Państwa o objęcie nie mniej niż 45 470 725 (To jest liczba akcji serii D proporcjonalnej do obecnego udział Skarbu Państwa w łącznej liczbie akcji spółki) i nie więcej niż 88 288 515 akcji.

Nowo emitowane akcje serii D będą stanowiły mniej niż 20 proc. akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. – Celem emisji akcji serii D jest pozyskanie środków na finansowanie projektów inwestycyjnych w Obszarze Dystrybucji grupy kapitałowej Enea (m.in. rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego i średniego napięcia, instalacja liczników zdalnego odczytu oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców), realizowanych przez Enea Operator, z wyłączeniem możliwości finansowania aktywów węglowych – argumentuje poznańska grupa energetyczna.

Wcześniej w tym tygodniu zarząd Enei podjął uchwałę w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 529,7 mln zł, poprzez emisję nie więcej niż 88 288 515 akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu.

We wtorek, 18 stycznia emisję akcji zapowiedziała w pierwszej kolejności Polska Grupa Energetyczna. Dzień później zarząd PGE zwrócił się do Skarbu Państwa o objęcie nowych akcji. PGE planuje emisję akcji o wartość 3,2 mld zł.