Magazyn o mocy 150 kW oraz pojemności 150 kWh jest zlokalizowany w Jaworznie i współpracuje już z siecią elektroenergetyczną. Projekt jest współfinansowany z unijnych środków.

- Magazyny energii stają się kluczowym elementem przyszłej energetyki. Ich znaczenie rośnie zarówno w aspekcie bezpieczeństwa i usprawnienia działania infrastruktury sieciowej, jak i w aspekcie zagospodarowania nadwyżek energii oraz pokrycia zapotrzebowania na nią w szczytowych momentach - wyjaśnia Patryk Demski, wiceprezes Grupy Tauron ds. strategii i rozwoju.

Dłuższe życie autobusowych baterii

- Baterie w autobusach elektrycznych w wyniku ich eksploatacji tracą część swojej pojemności i sprawności. Akumulatory o pojemności poniżej 80 procent, które nie są już użyteczne w autobusach, mogą stać się doskonałym elementem stacjonarnego magazynu energii elektrycznej. Drugie życie baterii jest więc wydłużeniem ich okresu użyteczności o co najmniej 8 lat - wyjaśnia Demski. - Podczas realizacji projektu, sprawdzaliśmy, jak magazyn współpracuje z ładowarką do pojazdów elektrycznych oraz jak wpływa na parametry lokalnej sieci elektroenergetycznej. Planujemy dalsze analizy pracy magazynu oraz weryfikację możliwości jego integracji na przykład ze źródłami wytwórczymi Grupy - dodaje menadżer Taurona.

Więcej baterii, więcej możliwości

Od kilku lat na rynku polskim obserwujemy zwiększającą się liczbę użytkowanych autobusów elektrycznych. Standardowy okres użytkowania modułów bateryjnych w autobusie elektrycznym to od 8 do 10 lat. Biorąc pod uwagę rozwój elektromobilności w transporcie publicznym w najbliższych latach będziemy obserwować znaczący wzrost dostępnych pakietów bateryjnych drugiego życia. Dzięki zastosowaniu ich w magazynie stacjonarnym cykl życia baterii może zostać przedłużony nawet o 8 lat. Dzięki temu zamiast do utylizacji, trafią one do ponownego obiegu.

Magazyn w Jaworznie jest pierwszym w Polsce przemysłowym magazynem Second life wykorzystującym używane pakiety bateryjne. Magazyn zbudowany jest z czterech modułów bateryjnych, w których znajduje się po 78 pojedynczych ogniw bateryjnych, każdy z modułów waży około 500 kilogramów, pochodzą one z pierwszego autobusu elektrycznego kursującego w Jaworznie.

- Magazyny energii wykorzystujące ogniwa litowo-jonowe będą stanowić istotny element inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Niewielkie magazyny stanowią efektywne narzędzie stabilizujące pracę sieci elektroenergetycznych szczególnie w sieciach niskich napięć, w których udział energii z niestabilnych źródeł OZE dynamicznie rośnie, a także istotnym elementem układu mikrosieci czy spółdzielni energetycznych. Ogniwa litowo-jonowe z autobusów mogą tu odegrać znaczącą rolę ze względu na przewidywaną zwiększającą się podaż wyeksploatowanych baterii oraz na niższe koszty budowy w porównaniu do klasycznych magazynów przemysłowych - wyjaśnia Patryk Demski.

Rozwój magazynów energii jest jednym z priorytetów rozwojowych Grupy Tauron. Firma dysponuje już m.in. jednym z większych magazynów przemysłowych usytuowanym w Cieszanowicach w pobliżu farmy wiatrowej, a także magazynem będącym elementem wirtualnej elektrowni. 

Materiał Partnera