Rząd planuje wydać rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej 52 mld zł w najbliższych latach „chcemy te nakłady zwiększyć” – zaznacza Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska. Elementem realizacji tej strategii ma być inwestycja Taurona. Do 2030 r., spółka planuje na ten cel przeznaczyć 24 mld zł. „Realizacja tego programu w dużej mierze zależy od pozyskania finansowania zewnętrznego, takiego jak środki z NFOŚiGW” - mówi Paweł Szczeszek prezes Taurona. Wskazuje on również na zwiększenie możliwości wydawania warunków przyłączenia na poziomach średniego i niskiego napięcia.

Czytaj więcej

Produkcja polskiej motoryzacji rekordowa, ale prognozy niepokoją

„Podpisana dzisiaj umowa wpisuje się w szerszy plan przygotowania szerokiej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju, będący odpowiedzią na rosnący popyt na samochody elektryczne” – podsumowuje Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki dofinasowaniu zrealizowane zostanie budowa linii kablowej 110 kV oraz rozbudowa stacji transformatorowo-rozdzielczej. Dofinasowanie zostało zrealizowane w ramach unijnego Programu priorytetowego: Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych.